แผงโซลาร์เซลล์ยุคต่อไปจะรับแสงอาทิตย์ได้ 2 ด้านแถมยังเคลื่อนไหวตามดวงอาทิตย์ได้ ส่งผลให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น

ปกติแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้กันทั่วไปนั้นจะรับแสงอาทิตย์ได้เพียงด้านเดียว การผลิตกระแสไฟฟ้านั้นขึ้นกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์และสภาพอากาศในวันนั้นๆ ล่าสุดทางนักวิจัยได้คิดวิธีแก้ปัญหานี้ ด้วยการพัฒนา แผงโซลาร์เซลล์สองด้านที่สามารถเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ได้ เพื่อช่วยให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น

แนวคิดถือว่าน่าสนใจทีเดียวโดยแผงด้านที่หันเข้าดวงอาทิตย์นั้นจะรับแสงตามปกติ ส่วนแผงด้านล่างนั้นจะผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดที่สะท้อนจากพื้นดินขึ้นมา นอกจากนั้นยังมีการติดตั้ง GPS ไว้ที่ฐานเพื่อให้หมุนองศาของแผงตามแนวทิศตะวันออกไปตะวันตก ตามแนวการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์เพื่อให้รับแสงและผลิตพลังงานได้มากที่สุด จริงๆแล้วเทคโนโลยีทั้งสองอย่างนี้มีใช้งานในปัจจุบันแล้ว แต่แผงโซลาร์เซลล์ที่นำทั้งสองอย่างนี้มาผนวกรวมกันนั้นยังไม่ค่อยมีขายในเชิงพาณิชย์

เมื่อนำแผงโซลาร์เซลล์สองด้านนี้มาทำงานร่วมกับข้อมูล Clouds ของ NASA, ระบบ Radiant Energy, ข้อมูลภาคสนามของรูปแบบแสงอาทิตย์ทั่วโลกจาก 3 สถาบัน, การแผ่รังสีจากพื้นโลก เป็นต้น ซึ่งทางนักวิจัยศึกษาข้อมูลเหล่านี้เพื่อคำนวณหาความคุ้มในการผลิตแผงนี้ออกมาขาย

ทางนักวิจัยบอกว่า แผงโซลาร์เซลล์สองด้านนี้จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น 35% เมื่อเทียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านเดียว เมื่อเทียบต้นทุนกับประสิทธิภาพที่ได้นั้นประหยัดขึ้น 16% นอกจากนั้นยังใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยลงอีกด้วย เรียกว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่น่าสนใจทีเดียว

ที่มา Gizmodo