Carvey Maigue  นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชาวฟิลิปปินส์ คิดค้นผลงาน “AuReus” แผงโซลาร์เซลล์จากเศษผักที่สามารถเปลี่ยนรังสี UV เป็นพลังงานได้ 

แผงโซลาร์เซลล์นี้ไม่จำเป็นต้องรับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรง มันสามารถดูดซับรังสี UV ที่สะท้อนผ่านเมฆ หรือที่สะท้อนจากผนัง ทางเดิน หรืออาคารต่าง ๆ ได้

แสงที่เข้ามาจะถูกจับและแปลงเป็นไฟฟ้าด้วยเซลล์โฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic) เช่นเดียวกับที่พบในแผงโซลาร์เซลล์ทั่วไป และจะสามารถจัดเก็บเป็นพลังงาน หรือใช้ได้ทันทีด้วยความช่วยเหลือของแผงวงจรควบคุมไฟฟ้า

“ด้วยวิธีนี้ มันสามารถใช้แบบเดี่ยว ๆ ได้ หรือสามารถเชื่อมต่อเป็นกลุ่มเพื่อสร้างผลผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถรวมเข้ากับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากกำลังไฟฟ้าของมันเหมาะสำหรับระบบดังกล่าวด้วยเช่นกัน” Carvey กล่าว

“Aereus” สามารถผลิตไฟฟ้าได้เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด เมื่อเทียบกับ 15-22 เปอร์เซ็นต์ที่แผงโซลาร์ทั่วไปผลิตออกมา 

แต่ความโดดเด่นของมันที่ไม่เหมือนแผงโซลาร์เซลล์อื่น ๆ คือ มันผลิตมาจากเศษพืชผักเหลือทิ้ง และนำมาผสมกับเรซินเพื่อขึ้นรูป แผงที่ได้ออกมาจะมีความทนทาน โปร่งแสง สามารถขึ้นรูปได้หลายรูปร่าง หลายสี ทำให้นำมาใช้เป็นวัสดุตกแต่งอาคารบ้านเรือน แถมยังกรองรังสี UV ได้ด้วย