โปรแกรมมอบเงินสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กจาก Facebook

เนื่องจากวิกฤต COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจกันทั่วโลก และแน่นอนว่าช่องทาง Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีผู้คนเข้ามาทำธุรกิจมากมาย ดังนั้นแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม Facebook จึงได้เริ่มโปรแกรมมอบเงินสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กด้วยงบถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ธุรกิจขนาดเล็กที่คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จำนวนสูงสุด 30,000 รายในประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศ

สำหรับประเทศไทยโครงการมอบเงินทุนสนับสนุนมีมูลค่าโดยรวมประมาณ 40,000,000 บาท ซึ่งจะมอบให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กจำนวน 400 รายที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยธุรกิจขนาดเล็กแต่ละรายจะได้รับเงินทุนสนับสนุน 89,000 บาท แบ่งเป็นเงินสดจำนวน 55,600 บาท และเครดิตโฆษณาจำนวน 33,400 บาทในกรณีที่ธุรกิจเลือกรับเครดิตโฆษณาด้วย (ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขโดยประมาณ)  โดยที่ธุรกิจขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Facebook เพื่อที่จะสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนก็ได้

หลักเกณฑ์การสมัคร

  • เป็นบริษัทที่แสวงหาผลกำไร
  • มีจำนวนพนักงานระหว่าง 2-50 คน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 1 ปี
  • ธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • มีสำนักงานอยู่ในหรือใกล้สถานที่ที่ Facebook มีสำนักงานอยู่ สำหรับประเทศไทย ธุรกิจขนาดเล็กที่มีสิทธิ์ในการสมัครคือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมัครเลย

ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทย สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ที่ https://www.facebook.com/business/small-business/grants