Disney Research พัฒนาหุ่นยนต์ตัวใหม่ สามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวของใบหน้า รวมถึงกะพริบตา ส่ายศีรษะได้เหมือนกับคนจริงๆ

เรียกว่าเป็นอีกความก้าวหน้าในวงการหุ่นยนต์ เมื่อ Disney Research ร่วมกับ Walt Disney Imagineering และวิศวกรหุ่นยนต์จาก University of Illinois พัฒนาขึ้นมา ด้วยจุดเด่นตรงที่สามารถเคลื่อนไหวใบหน้าและดวงตาตามปฏิกิริยาของคนที่อยู่ด้านหน้า ต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไปที่มักจะนิ่งๆ

เขาติดตั้งเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวเอาไว้ที่ช่วงอก เพื่อตรวจจับบุคคลที่อยู่ด้านหน้า จากนั้นจะส่งข้อมูลให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวใบหน้า ขยับดวงตาตามปฏิกิริยาของคน นอกจากนั้นมันยังขยับตัวเลียนแบบว่ากำลังหายใจอยู่ได้ด้วย

หุ่นยนต์ Gaze นั้นจะแสดงสัญญาณการเข้าสังคมหลักๆ รวมถึงแสดงปฏิสัมพันธ์ให้อีกฝั่งรับรู้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจ้องตาหุ่น หุ่นก็จะจ้อตากลับได้เหมือนคน ซึ่งดวงตาสามารถแสดงถึงความฉลาด ความน้อบน้อม ความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งผลให้ Gaze แสดงอารมณ์และเข้าสังคมได้ดีกว่า ซึ่งนี่ถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่จำลองการแสดงออกทางสรหน้าได้เหมือนมนุษย์

ส่วนการใช้งานนั้น ทาง Disney วางแผนที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ไปใช้งานในสวนสนุกของตัวเอง ซึ่งเขาพยายามพัฒนามาพักใหญ่ๆแล้ว อย่างในปี 2018 นั้นก็มีการเผยโฉมหุ่นยนต์ Stickman ที่มีความสูงเท่ากับคน สามารถตีลังกากลางอากาศได้เพื่อนำมาใช้กับกายกรรม

ที่มา The Verge