รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือ
พฤศจิกายน 2563

ยุคแห่งอินเทอร์เน็ตคือทุกอย่างแบบนี้ถ้าเน็ตช้าหรือเน็ตมีปัญหาเมื่อไรล่ะก็ผู้ใช้อย่างเราก็คงจะอารมณ์เสียไม่น้อย โดยที่ Opensignal ได้ออกมาเปิดเผยรายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือของประเทศไทย ประจำปี 2563 ดังนี้

โดยที่แต่ละเครือข่ายมีจุดเด่นในแต่ละหมวดดังนี้

  • DTAC คว้ารางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดติดต่อกันจากรายงานสองฉบับล่าสุด ทำลายสถิติหลังจากที่เคยเสมอคู่แข่ง TrueMove H ในรายงานครั้งก่อน โดยมีความเร็วนำหน้าเล็กน้อย เพิ่มจาก 0.7 Mbps (7.8%) เป็น 0.8 Mbps (8.6%) ซึ่งไม่ยากสำหรับคู่แข่งที่จะปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและ/หรือเพิ่มความเร็วเครือข่าย 5G พร้อมกระตุ้นยอดผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 5G ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • TrueMove H ยังคงรักษาตำแหน่งรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด ตั้งแต่รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562 นำหน้า AIS ที่รั้งอันดับสองด้วยความเร็วที่ลดลง 0.2-1.3 Mbps แต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่น่าพอใจเนื่องด้วยคะแนนใหม่ของ TrueMove H นั้นสูงกว่า AIS ถึง 24.5%
  • จากรายงานครั้งก่อน AIS ได้คะแนนนำหน้าคู่แข่งเล็กน้อยในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงเพิ่มขึ้น 0.4-3.2 คะแนน (หรือคิดเป็น 4.3%) มากกว่าอันดับที่สองอย่าง DTAC ที่ได้ 74.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ทำให้ตอนนี้ AIS ครองตำแหน่งเจ้าของรางวัลด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงอย่างต่อเนื่องจากรายงาน 3 ฉบับ นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลประเภทนี้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว
  • กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เดียวที่ผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS และ TrueMove H ได้รับประสบการณ์วิดีโอในระดับดีมาก ในขณะที่ AIS ได้คะแนนประสบการณ์เกมระดับดีในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วน TrueMove H และ DTAC ได้รับคะแนนในระดับปานกลางเท่านั้น ความแตกต่างด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงของผู้ให้บริการทั้งสามรายในภูมิภาคนี้ค่อนข้างสูสีเนื่องจากผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสบการณ์ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งเป็นคะแนนที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดจากในทุกภูมิภาค

ประสบการณ์วิดีโอ

ผู้ชนะ : TrueMove H

TrueMove H ยังคงสร้างความประทับใจในด้านประสบการณ์วิดีโอ ด้วยการคว้ารางวัลต่อเนื่องรวมถึงในครั้งนี้ ที่ชนะไปด้วยคะแนน 61.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง DTAC ที่ได้คะแนน 60.3 อยู่ 0.9 คะแนน (หรือคิดเป็น 1.4%) ส่วน AIS นั้นตามมาเป็นลำดับที่สามด้วยคะแนน 57.5 โดยผู้ใช้บริการของเครือข่ายทั้งสามพบว่าประสบการณ์รับชมวิดีโอลดลงเล็กน้อย 0.2-1.0 คะแนน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกผู้ให้บริการ

ในการวัดค่าประสบการณ์การใช้โทรศัพท์มือถือนั้นพบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามยังคงอยู่ในหมวดดี (55-65) การได้รับคะแนนในระดับดี หมายถึงผู้ใช้มีความเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่รู้สึกยอมรับได้เมื่อสตรีมวิดีโอในโทรศัพท์มือถือด้วยความละเอียดต่ำ แต่อาจมีการโหลดช้าและกระตุกได้บ้างโดยเฉพาะเมื่อดูวิดีโอที่มีความละเอียดสูงขึ้น

ดั่งเช่นกรณีในรายงานครั้งก่อน จากการใช้งานบนเครือข่าย TrueMove H และ DTAC ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์วิดีโอ 4G อยู่ในระดับดีมาก (65-75) ขณะที่ AIS ได้รับการประเมินในระดับดีเท่านั้น นอกจากนี้ประสบการณ์วิดีโอ แบบ 3G จาก AIS นั้นยังตกลงมาจากระดับปานกลาง (40-55) เป็นแย่ (ต่ำกว่า 40) อยู่ในระดับเดียวกับ DTAC และทำให้มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ได้รับคะแนน ประสบการณ์วิดีโอแบบ 3G อยู่ในระดับปานกลางสำหรับ นั้นก็คือ TrueMove H

นิยามตัวชี้วัด : การวัดค่าประสบการณ์วิดีโอของ Opensignal นั้นจะวัดจากคุณภาพวิดีโอที่สตรีมในโทรศัพท์มือถือโดยวัดวิดีโอที่สตรีมอยู่จริงผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ เกณฑ์การวัดดังกล่าวได้ปฏิบัติตามแนวทางจาก International Telecommunication Union (ITU) ที่มีต้นกำเนิดจากการศึกษาอย่างละเอียดในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เชิงเทคนิค รวมไปถึงคุณภาพของภาพ ระยะเวลาการโหลดวิดีโอและอัตราการกระตุกพร้อมด้วยประสบการณ์การใช้วิดีโอที่รายงานโดยผู้ใช้จริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการคำนวณหาค่าประสบการณ์วิดีโอเราจึงวัดจากวิดีโอที่สตรีมในอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทางโดยตรงและใช้ ITU เพื่อประเมินค่าประสบการณ์การใช้วิดีโอโดยรวมของแต่ละค่ายในเกณฑ์การให้คะแนนแบบ 0-100 วิดีโอที่ใช้ทดสอบนั้นมีความละเอียดที่หลากหลายและสตรีมโดยตรงจากผู้ให้บริการด้านวิดีโอคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประสบการณ์เกม

ผู้ชนะ : AIS

AIS เป็นผู้ให้บริการที่ครองตำแหน่งผู้ชนะด้านประสบการณ์เกมในรายงานของเราติดต่อกันถึงสองครั้ง ด้วยคะแนนที่ทำได้ล่าสุด 69 คะแนน โดยมีคะแนนเหนือคู่แข่งอย่าง DTAC ที่คว้าอันดับสองถึง 9.8 คะแนน (หรือคิดเป็น 16.6%) แม้คะแนนโดยรวมจากผู้ให้บริการทั้งสามรายในรายงานครั้งก่อนจะลดลงแต่ ในรายของ AIS นั้นกลับเพิ่มขึ้น 2.6 คะแนน (หรือคิดเป็น 5.9%) และรักษาคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (65-75) ในขณะที่ DTAC จากรายงานครั้งก่อนที่อยู่ในระดับพอใช้กลับมีคะแนนอยู่ในระดับแย่ (40-65) เหมือนกับ TrueMove H อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็ไม่ได้เข้าทาง AIS ไปทั้งหมด เพราะผู้ให้บริการรายนี้ได้รับคะแนนด้านประสบการณ์เกม 4G ลดลงจากระดับดีไปเป็นพอใช้ และเมื่อวิเคราะห์ในด้านประสบการณ์เกม 3G ด้วยแล้ว ยังพบว่าคะแนนได้ลดลงไปถึง 9.6 คะแนน (หรือคิดเป็น 18.5%) ขณะที่คู่แข่งอย่าง TrueMove H และ DTAC นั้นมีคะแนนลดลงไปเพียง 2.2 (หรือคิดเป็น 5.7%) และ 2.9 (หรือคิดเป็น 6.9%) ตามลำดับ

นิยามตัวชี้วัด : การวัดค่าประสบการณ์เกมวัดจากประสบการณ์ในขณะที่ผู้ใช้เล่นเกมมัลติเพลเยอร์แบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก วิธีการนี้ได้รับการสร้างขึ้นจากงานวิจัยที่กินเวลาหลายปีในการคิดค้นเกี่ยวกับวิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคคอลเน็ตเวิร์กพารามิเตอร์กับประสบการณ์การเล่นเกมตามคำรายงานจากผู้ใช้งานจริง นอกจากนี้ ยังทำการพิจารณาเกมมือถือแบบมัลติเพลเยอร์อีกหลายประเภทเพื่อวัดค่าความไวโดยเฉลี่ยที่มีต่อเครือข่าย เกมที่ใช้ทดสอบนั้นเป็นเกมมือถือมัลติเพลเยอร์แบบเรียลไทม์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เช่น Fortnite, Garena, Freefire และ PUBG

ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง

ผู้ชนะ : AIS

จากรายงานครั้งก่อน AIS ได้คะแนนนำหน้าคู่แข่งเล็กน้อยในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงเพิ่มขึ้น 0.4-3.2 (หรือคิดเป็น 4.3%) คะแนน มากกว่าคู่แข่งในอันดับที่สองอย่าง DTAC ที่ได้ 74.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ทำให้ตอนนี้ AIS ครองตำแหน่งเจ้าของรางวัลด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงอย่างต่อเนื่องจากรายงาน 3 ฉบับ นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลประเภทนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว และจากรายงานที่ล่าสุด ผู้ใช้งานเครือข่ายมือถือจากผู้ให้บริการทั้งสามรายยังสังเกตว่าประสบการณ์ของพวกเขาลดลงอยู่ในช่วง 2-2.4 คะแนน ขณะที่ผู้ใช้ TrueMove H ลดลง 2.2 คะแนน ซึ่งคะแนนจำนวนนี้สามารถทำให้ระดับคะแนนตกลงจากระดับพอใช้ (74-80) ไปเป็นระดับแย่ (66-74) และยังทำให้ลำดับของคู่แข่งเลื่อนขึ้นมาเป็นระดับพอใช้ในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงได้อีกด้วย

คะแนนในระดับพอใช้หมายความว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการเข้าใช้งานใหม่ซ้ำ ๆ และถึงแม้ว่าผู้ใช้บางรายจะประสบปัญหาในด้านคุณภาพการโทร เช่น เสียงรบกวนในการโทร หรือเสียงเบาเกินไปก็ตาม ขณะที่คะแนนในระดับแย่นั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้สึกไม่พึงพอใจและประสบปัญหาในด้านคุณภาพการโทรจนทำให้รู้สึกรบกวนการใช้งาน

ในขณะที่ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายยังคงรั้งคะแนนระดับแย่ในหมวดประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 3G โดย AIS เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ได้รับการประเมินด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 4G ลดลงเพียง 1 หมวดเท่านั้น ได้คะแนนลดลงจากระดับดี (80-87) เป็นพอใช้ (74-80) ส่วนผู้ใช้งาน 4G บนเครือข่ายของผู้ให้บริการทั้งสามรายยังพบว่ามีคะแนนลดลง 1.7-2.2 คะแนนและผู้ใช้ AIS เองก็ยังพบมีคะแนนตกลงเล็กน้อยจากการวัดค่าครั้งนี้เช่นเดียวกัน

นิยามตัวชี้วัด : การวัดประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงของ Opensignal นั้นวัดจากคุณภาพของประสบการณ์การใช้บริการเสียงที่เรียกว่า over-the-top (OTT) ซึ่งแอปที่ใช้เสียงในโทรศัพท์ได้แก่ WhatsApp, LINE, Skype, Facebook Messenger และอื่น ๆ อีกมากมายที่ใช้รูปแบบวิธีการ International Telecommunication Union (ITU) เพื่อวัดหาค่าคุณภาพการโทรด้วยเสียงโดยรวมและชุดพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ปรับเทียบแล้ว รูปแบบนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แม่นยำระหว่างการวัดค่าทางเทคนิคและคุณภาพการโทร

ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

ผู้ชนะ : DTAC

DTAC เป็นผู้ชนะรางวัลด้านประสบการณ์ในการดาวน์โหลดติดต่อกันจากสองรายงานที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ทำลายสถิติเสมอกับ TrueMove H ไปในรายงานครั้งก่อน แต่อย่างไรก็ตามมีความเร็วนำอยู่เพียงเล็กน้อยในครั้งนั้นคือ จาก 0.7 Mbps (7.8%) เป็น 0.8 Mbps (8.6%) ซึ่งไม่ยากสำหรับผู้ให้บริการคู่แข่งที่จะปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและเพิ่มความเร็วเครือข่าย 5G ของตัวเองพร้อมกับกระตุ้นสัดส่วนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบ 5G ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้ใช้งานบนเครือข่าย TrueMove H และ DTAC นั้นจะเห็นได้ว่าความเร็วได้เพิ่มขึ้นจาก 0.4 Mbps (4.5%) และ 0.3 Mbps (2.9%) ตามลำดับ ส่วนผู้ใช้งานเครือข่าย AIS พบว่าความเร็วในการดาวน์โหลดเฉลี่ยโดยรวมลดลงไป 0.2 Mbps (2.4%)

สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อแยกประสบการณ์ในการดาวน์โหลดของผู้ใช้ตามเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้ว ผู้ใช้ TrueMove H และ DTAC เห็นว่าคะแนนความเร็วในการดาวน์โหลด 4G เพิ่มขึ้นเป็น 0.8 Mbps และ 0.6 Mbps ในขณะที่ความเร็วเฉลี่ยของ 4G ของผู้ใช้ในฝั่ง AIS ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากการรายงานครั้งที่แล้วมากนัก กลับมาดูที่คะแนนผู้ใช้ด้านความเร็วดาวน์โหลดของ 3G ผู้ให้บริการทั้งสามรายต่างได้รับคะแนนลดลง โดย AIS และ TrueMove H ลดลง 0.4 Mbps คิดเป็น 12.4% สำหรับ AIS ส่วน TrueMove H นั้นคิดเป็นเพียง 7.4% เท่านั้น ในขณะที่คะแนนความเร็วดาวน์โหลด 3G ของ DTAC ตกลงไปเพียง 0.1 Mbps (2.6%) เท่านั้น

นิยามตัวชี้วัด : ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดแสดงถึงประสบการณ์ความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดที่ผู้ใช้ของ Opensignal ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย

ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด

ผู้ชนะ : TrueMove H

TrueMove H คว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562 นำหน้า AIS ที่คว้าอันดับสองด้วยความเร็วอัปโหลดลดลงราว 0.2-1.3 Mbps แต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่น่าพอใจเนื่องจากคะแนนใหม่ของ TrueMove H นั้นสูงกว่า AIS ถึง 24.5% ทั้งนี้ผู้ใช้งานเครือข่ายทั้งสามรายพบว่าความเร็วในการอัปโหลดโดยรวมลดลงตั้งแต่ในรายงานครั้งที่แล้ว ด้วยอัตราที่แตกต่างกันออกไปคือ 0.1 Mbps (3.3%) ใน DTAC ไปจนถึง 0.6 Mbps (8.1%) ใน TrueMove H คะแนนความเร็วอัปโหลด 4G ของผู้ใช้ที่ลดลงนั้นใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยความเร็วในการอัปโหลดโดยรวมแต่มีความแตกต่างเล็กน้อยเมื่อคิดเป็น 1.9% สำหรับ DTAC ไปจนถึง 5.9% ใน TrueMove H

นิยามตัวชี้วัด : ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดวัดจากประสบการณ์ความเร็วเฉลี่ยในการอัปโหลดที่ผู้ใช้ของ Opensignal ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย

ความพร้อมในการใช้งาน 4G

ผู้ชนะ : AIS

ในขณะที่คะแนนความพร้อมใช้งาน 4G จากผู้ให้บริการทั้งสามรายนั้นลดลงตั้งแต่ในรายงานครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ TrueMove H ได้คะแนนต่ำกว่า 90% โดยผู้ใช้งานจากผู้ให้บริการสองในสามรายยังคงใช้เวลากว่า 90% ไปกับการเชื่อมต่อการบริการ 4G AIS ยังคงครองรางวัลความพร้อมใช้งาน 4G อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รายงานเดือนพฤศจิกายนปี 2561 โดยมีคะแนนสูงขึ้นเล็กน้อยในรายงานครั้งก่อนจาก 2.6% เป็นอย่างน้อย 3.2% ในขณะที่ระยะเวลาที่ผู้ใช้เชื่อมต่อ 4G ลดลง อยู่ในช่วง 1.5% สำหรับผู้ใช้ AIS ส่วนผู้ใช้ DTAC ลดลงถึง 2%

นิยามตัวชี้วัด : ความพร้อมใช้งาน 4G แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของช่วงเวลาที่ผู้ใช้ของ Opensignal เชื่อมต่อเครือข่าย 4G ด้วยอุปกรณ์ 4G โดยที่ความพร้อมใช้งาน 4G ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความครอบคลุมหรือขอบเขตพื้นที่ของสัญญาณ

ประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G

ผู้ชนะ : AIS

AIS ครองตำแหน่งผู้ชนะในด้านประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G อีกครั้ง โดยได้รับเลือกเมื่อคราวเปิดตัวรางวัลหมวดนี้ในประเทศไทยในรายงานครั้งที่ผ่านมา ค่าประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์มือถือจาก AIS นับว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในการรายงานครั้งที่แล้วมากนัก เนื่องระยะห่างของคะแนนที่ได้รับกับคะแนนของอันดับที่สองอย่าง TrueMove H ห่างกันเพียง 0.6 คะแนนเท่านั้น โดยคะแนนของผู้ให้บริการทั้งสามรายเพิ่มขึ้น 0.3 คะแนนเป็นผลให้ AIS, TrueMove H และ DTAC ได้คะแนน 8.8, 8.2 และ 6.7 ตามลำดับ

นิยามตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดประสบการณ์ความครอบคลุม 4G ของ Opensignal วัดจากผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ความครอบคลุม 4G อย่างไรจากผู้ให้บริการเครือข่ายโดยวัดจากระดับ 0-10 คะแนน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการเครือข่ายได้รับสัญญาณ 4G เทียบกับผู้ใช้บริการทุกเครือข่ายใช้สัญญานในตำแหน่งเดียวกัน

โดยทั่วไปแล้วประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G จะวัดประสบการณ์ความครอบคลุมการใช้งานบนมือถือทุกหนแห่งในชีวิตประจำวันที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เดินทางไปเช่น ที่อยู่อาศัย ที่ทำงานและระหว่างเดินทาง โดยพิจารณาจากทุกพื้นที่ที่ผู้ใช้ของ Opensignal ไปถึงซึ่งวัดจากสัดส่วนความพร้อมใช้งาน 4G ในแต่ละสถานที่ รวมถึงสถานที่ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เดินทางไปที่สำคัญต่อการวัดค่าอย่างมาก

อ้างอิง : Opensignal