พร้อมยัง? เตรียมจองเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” ข่าวดีสำหรับการท่องเที่ยวที่จะกลับมาคึกคักกันอีกรอบหลังจากยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆภาครัฐจะดำเนินการพิจารณาเปิดโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน และ ทัวร์เที่ยวไทย ฟันธงกลางเดือนนี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังจากรัฐคลายมาตรการล็อคดาวน์วันที่ 1 กันยายน 2564  หากกลางเดือนมีแนวโน้มยอดผู้ติดเชื้อดีขึ้น กระทรวงการท่องเที่ยวจะเริ่มโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จำนวนโควต้าที่ 2 ล้านห้อง นอกจากนั้นยังเริ่มโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ควบคู่กันไปด้วย จำนวน  1 ล้านสิทธิ์ โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยจะปรับเงื่อนไขให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ประเด็นสำคัญที่สุดก่อนเปิดการท่องเที่ยวเลยคือ เรื่องของวัคซีนที่ต้องเร่งฉีดให้ครอบคลุม 70% ของจำนวนประการกร และความสามารถในการควมคุมการระบาดที่ดีขึ้น

สิทธิประโยชน์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

1. สนับสนุนค่าโรงแรม

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน
  • เมื่อจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้แต่ส่มารถเลื่อนวันเข้าพักได้
  • การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

2. สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าท่องเที่ยว

– รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ

– จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out

– คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

– ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป)

– สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย สำหรับผู้ที่ออกตั๋วเดินทาง และเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

– ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง

-ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)

-วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 30 เมษายน 2564

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ที่มา: เราเที่ยวด้วยกัน, กรุงเทพธุรกิจ