รัฐบาลเตรียมเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน จากนักท่องเที่ยวหัวละ 300 บาท นำเงินมาพัฒนาการท่องเที่ยว คาดปีนี้เก็บได้ 1,500 ล้านบาท หากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 5 ล้านคน เริ่มเมษานี้

ค่าเหยียบแผ่นดินคืออะไร?

ค่าเหยียบแผ่นดิน คือ ค่าบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางเข้ามาในประเทศเปรียบเสมือนค่าบัตรผ่านเข้าประเทศไทย เป็นเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มจากค่าใช้จ่ายปกติ และเงินที่จ่ายไป จะนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อีกทางก็คือทำประกันให้นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวอาจจะได้กลับมาในรูปเงินชดเชยกรณีเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ซึ่งมีหลายประเทศทำแล้วอาทิ ประเทศญี่ปุ่น

ถ้ามองย้อนกลับไป ประเทศไทยเคยมีแนวคิดนี้ตั้งแต่ปี 2559 ว่า นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ในสมัยนั้น มีแนวคิดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ คนละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 360 บาทต่อคนต่อครั้ง เพื่อนำเงินไปใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่นกัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายก เดินหน้าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ นิว แชปเตอร์” (Amazing Thailand New Chapter) จุดขายใหม่ด้านการท่องเที่ยวของไทย ภายในเดือนมกราคม นี้ รวมถึงเดินหน้าจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสีขาว สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) ในภาคการท่องเที่ยว ที่จะช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและปลอดภัยขึ้น ในช่วงไตรมาส 2 เดือนเมษายน วางแผนจะเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทย 300 บาทต่อคน หรือเรียกกันว่า “ค่าเหยียบแผ่นดิน”  เพื่อนำเงินที่ได้รับไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในไทย และทำประกันให้แก่นักท่องเที่ยว กรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต ก็จะได้รับวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท หรือ ค่ารักษาพยาบาล ได้รับสูงสุด 5 แสนบาท เป็นต้น โดยวางแผนเก็บรวมกับค่าตั๋วเครื่องบินกรณีเดินทางทางอากาศ และอยู่ระหว่างการพิจารณาวิธีการเรียกเก็บจากการเดินทางทางบก

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ปัจจุบันหลายๆประเทศได้มีการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเกือบหมดแล้ว ทั้งประเทศในยุโรป ญี่ปุ่น หรือมาเลเซีย โดยส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในราคาตั๋วเครื่องบินหรือราคาห้องพัก

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม กำลังเจรจากับสายการบินเกือบครบทุกสายการบินแล้ว คาดว่าเดือน มี.ค.2565 นี้จะเสร็จสิ้น ขณะที่การเดินทางเข้าประเทศไทยทางบกจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้นักท่องเที่ยวจ่ายเงินก่อนเดินทางเข้ามาและให้แสดงหลักฐานก่อนเข้าประเทศว่าได้จ่ายเงินแล้ว