เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์คู่กายของใครหลายๆ คนในยุคปัจจุบันนี้ ที่สมาร์มโฟนเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว สำหรับ อะแดปเตอร์ ชาร์จโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะได้เห็นข่าวของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมากมายบนท้องตลาด จนเป็นปัญหาที่อาจส่งผลอันตรายต่อผู้คนได้ในช่วงที่ผ่านมา

ล่าสุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เตรียมออกมาตรฐานควบคุม “อะแดปเตอร์” ชาร์จโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง วิดีทัศน์ และการสื่อสาร ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600 โวลต์ รวม 20 รายการ ต้องได้มาตรฐาน มอก. หลังมีข่าวประชาชนถูกไฟดูดเสียชีวิตจากการใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเร่งบังคับใช้ภายในกลางปีนี้

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม และการคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญและได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ดำเนินการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานด้านการมาตรฐานของประเทศ ทั้งการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมและกำกับติดตามการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน