Google ทดสอบผนวกความสามารถในการแชทไปยัง Gmail บนแอป iOS และ Android หลังจากเปิดให้ใช้งานกับ Google Workspace ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

ฟีเจอร์นี้อยู่ในช่วงทดสอบใช้งานยังไม่สามารถใช้งานได้ทุกคน หากใครอยากลองใช้งานจะต้องไปเปิดที่การตั้งค่าก่อน ทำการกดที่บัญชีของเรา เลื่อนเปิดปุ่ม Toggle ด้านหลังของ Chat แล้วระบบจะให้เราออกจากแอป แล้วเข้าใหม่ หลังจากนั้นจะมีไอคอนใหม่เพิ่มขึ้นแถบด้านล่างของหน้าจอ เพื่อให้เราเข้าถึงฟีเจอร์การแชทได้

ถ้าหากในแอปของใครยังไม่มีตัวเลือกการตั้งค่านี้ ให้ลองเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ที่  https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/chat เพื่อเปิดการแชทในเมนูการแชท หลังจากนั้นบนมือถือจะมีตัวเลือกให้เปิดการทำงานเพิ่มเข้ามา

ตัวฟีเจอร์แชทนี้จะมาแทนที่ Hangouts เพื่อย้ายผู้ใช้ไปยังแอป Chat แทน ซึ่งเราสามารถโหลดแอปมาใช้งานแยกได้ต่างหาก

ที่มา The Verge