ตอนนี้ไทยเริ่มฉีดวัคซีนมากขึ้น ทำให้หลายจังหวัดเริ่มผ่อนปรนมาตรการการท่องเที่ยว ใครที่ชอบเดินทางด้วยรถไฟ ตอนนี้ทางการรถไฟเพิ่มความสะดวกเปิดให้ประชาชนสามารถจองตั๋วผ่านแอป SRT D-Ticket ในช่วงแรกจะจองได้เฉพาะรถไฟที่ต้องจองแบบระบุที่นั่งก่อน

เดิมทีนั้นเราจะสามารถจองตั๋วรถไฟได้แค่ผ่านเว็บของการรถไฟ แต่มาวันนี้ได้มีการขยายให้รองรับการจองผ่านแอป SRT D-Ticket เรียบร้อยแล้วทั้งบน iOS และ Android ถ้าใครเคยใช้งานจองตั๋วผ่านเว็บมาแล้วก็จะใกล้เคียงกันเลยค่ะ ล็อกอินเข้าระบบ เลือกเส้นทางที่ต้องการเดินทาง เลือกจำนวนคนเดินทาง เลือกวันเดินทาง เลือกขบวนและชั้นโดยสารที่ต้องการ จากนั้นทำการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินนั้นจะรองรับการชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต และการชำระเงินที่สถานี เมื่อจองเสร็จแล้วเราจะได้ QR Code มาสำหรับนำไปออกบัตรจริงที่เคาเตอร์ทุกสถานี หรือเอาไปสแกนกับตู้อัตโนมัติก็จะออกตั๋วให้ทันที (ในอนาคตคาดว่า QR Code น่าจะใช้แทนบัตรจริงได้เลย แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ประจำขบวนนั้นมีเครื่องสำหรับสแกนตั๋วก่อน)

ส่วนปัญหาที่พบตอนนี้ก็คือ ยังไม่สามารถค้นหารถไฟได้ทุกขบวน เพราะเนื่องจากบางสายจะมีไม่มีการเดินรถ ดังนั้ยรถที่จองได้ผ่านแอปจะเป็นรถที่วิ่งให้บริการอยู่และต้องจองที่นั่งเท่านั้น เช่น รถด่วน รถด่วน รถด่วนพิเศษ

เรื่องต่อมาคือเรื่องที่นั่งที่ดูค่อนข้างยาก เช่น ตู้นอนจะบอกเตียงบนเป็นไอคอนเตียงเดียว ส่วนเตียงล่างจะเป็นไอคอนเตียงคู่ เป็นต้น สุดท้ายคือ การจองนั้นจะเป็นการจองในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ยังไม่สามารถจองล่วงหน้าข้ามไปหลายเดือนได้ แต่ก็ถือเป็นก้าวที่ดีของคนชอบเดินทางด้วนรถไฟที่จะได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น