สถาปนิกเนเธอแลนด์ เสนอแนวคิดโดมแก้ว DH2OME เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดให้สามารถใช้อุปโภคหรือบริโภคได้เพื่อช่วย แก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด เตรียมรับมือกับข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติที่คาดการณ์เอาไว้ว่าในอีก 5-20 ปีข้างหน้าหลายประเทศทั่วโลกจะขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด

โดยนักออกแบบให้ข้อสังเกตสำหรับประเทศที่มีแนวโน้มขาดแคลนน้ำว่า พื้นที่ในประเทศนั้นจะได้รับแสงแดดอยู่ตลอดทั้งปีและมีตำแหน่งที่ตั้งใกล้กับทะเล ซึ่งจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อยู่ตลอด เป็นที่มาในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ มาใช้แทนพลังงานจากไฟฟ้า

โดมแก้วขนาดใหญ่ DH2OME  จะช่วยผลิตน้ำจืดออกมาโดยใช้การระเหยของน้ำเมื่อได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์  ซึ่งโดมแก้วนี้จะสร้างขึ้นจากแผ่นกระจกใสรูปทรง 6 เหลี่ยม เชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ ทำให้แสงจากดวงอาทิตย์สามารถทะลุผ่านกระจกลงสู่ผิวน้ำได้ เมื่อไอน้ำระเหยขึ้นกระทบกระจก ก็จะรวมตัวกันเปนหยุดน้ำไหลสู่ที่เก็บด้านข้างนอกโดมแก้ว แถมยังสามารถแยกเกลือที่ได้จากกระบวนการผลิตไว้ให้ชุมชนนำไปบริโภคได้ด้วย

แต่นี่ก็ยังถือเป็นแนวความคิดจากนักออกแบบที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตอยู่อีกระยะหนึ่งซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นโดมแก้วนี้ถูกใช้อยู่ทั่วไปในประเทศที่มีแนวโน้มขาดแคลนน้ำก็เป็นได้

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก  : Designboom