หลังจากที่มีข่าวว่าหลายสายการบินในสหรัฐอเมริกาออกประกาศเตือนการเปิดใช้สัญญาณ 5G ย่านความถี่ C-Band ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในสหรัฐอเมริกา เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน  ล่าสุดทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT (กพท.) ได้ออกมายืนยันแล้วว่าสัญญาณ 5G ในไทยไม่กระทบการบิน
นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT (กพท.) ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐนั้นเกิดขึ้นกับสัญญาณ 5G ในย่านความถี่ C-Band ที่ส่งผลกระทบกับอุปกรณ์บนเครื่องบินโดยเฉพาะ Radio Altimeter  ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติเวลาที่ทัศนวิสัยย่ำแย่ รวมถึงช่วยในการลงจอดอัตโนมัติ
ปัจจุบันนั้นไทยใช้คลื่อน 5G  ในย่านความถี่ 2.6 GHz ซึ่งถือว่ามีช่วงห่างจากย่านความถี่ของ Radio Altimeter (4.2 – 4.4 GHz) ค่อนข้างมาก ทำให้ปลอดภัยจากการรบกวน ต่างจากสหรัฐที่ใช้ย่านความถี่ 3.7 – 3.98 GHz ซึ่งถือว่าใกล้กันมากจนอาจเกิดสัญญาณรบกวนการทำงานได้หากตั้งเสาสัญญาณใกล้สนามบินจนเกินไป
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้เตรียมพร้อมประเด็นดังกล่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยจัดทำข้อมูลแจ้งเตือนสายการบินเป็นระยะตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นมา หลังจากได้รับทราบข้อมูลและการแจ้งเตือนจาก องค์การบริหารการบินแห่งชาติ หรือ FAA และองค์กรการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ ICAO  จนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าเกิดการรบกวนของสัญญาณ 5G ที่ใช้งานในประเทศไทยต่อระบบปฏิบัติการบินแต่อย่างใด แต่ยังถือเป็นประเด็นที่ CAAT ยังต้องติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
ในหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลียและญี่ปุ่นที่ยังไม่พบปัญหาในลักษณะนี้เพราะมีมาตรการ เช่น การจัดสรรย่านความถี่เครือข่ายกับความถี่ด้านการบินให้ห่างกัน 100 หรือ 200 MHz นอกจากนี้ สถานีฐานของระบบ 5G ต้องลดการแพร่สัญญาณเข้าไปในย่านความถี่ด้านการบิน และต้องตั้งอยู่ห่างจากแนวการขึ้น-ลงของอากาศยานไม่ต่ำกว่า 200 เมตร