โหวตผ่านฉลุย รัฐสภายุโรเห็นชอบ รับพิจารณาร่างกฎหมาย  Digital Services Act  ห้ามไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการโฆษณาแบบระบุเป้าหมาย

รัฐสภายุโรปโหวตลงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการรับร่างแรกของกฎหมายที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมหากศาลกับอุตสาหกรรมโฆษณาออนไลน์ ซึ่งการลงมติครั้งนี้มีผู้เห็นชอบรับร่าง 530 คน, ไม่เห็นด้วย 78 คนและลงดออกเสียง 80 คน

พรบ.นี้มีชื่อว่า Digital Services Act ซึ่งเริ่มเสนอมาตั้งแต่ปี 2020 เพื่อป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มใหญ่อย่าง Google, Amazon และ Facebook ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหว เช่น รสนิยมทางเพศ, เชื้อชาติ, ศาสนา เพื่อนำไปใช้ในการยิงโฆษณาแบบระบุกลุ่มเป้าหมาย (targeted ads) กฎหมายนี้จะต้องเปิดช่องให้ผู้ใช้สามารถปิดการติดตาม และกดดันให้แพลตฟอร์มต่างๆลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงข้อความที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังและสินค้าปลอม เป็นต้น

https://twitter.com/paultang/status/1484183043552153607

การที่สมาชิกส่วนใหญ่มีมติรับร่างก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ปรับเนื้อหา ก่อนจะมีผลบังคับใช้จริงในอนาคต ซึ่งในร่างนี้จะเพิ่มข้อบังคับใหม่ คือ ห้ามยิงโฆษณาแบบระบุกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคม และห้ามล่อหลอกให้ผู้ใช้กดยอมรับอนุญาตให้ติดตามข้อมูลส่วนบุคคลและแชร์ข้อมูลต่อได้ ซึ่งหากบริษัทไหนละเมิดก็จะมีค่าปรับโดยคิดที่ 6% ของรายได้ทั่วโลกของบริษัทนั้นๆ

แน่นอนว่ากฎหมายนี้ยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนกว่าจะมีผลบังคับใช้ ต้องมารอดูว่าจะมีอุปสรรคอะไรอื่นๆอีกรึเปล่า ถ้าใช้ได้จริงมีแนวโน้มว่าประเทศอื่นๆนอกยุโรปก็อาจจะเอามาเป็นต้นแบบ เพื่อใช้กับประเทศของตัวเองต่อ

ที่มา The Verge