MediaTek ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเดโมเทคโนโลยี Wi-Fi 7 ทำความเร็วมากกว่า Wi-Fi 6 ถึง 2.4 เท่า คาดใช้งานได้จริงในปี 2023

Wi-Fi 7 นั้นมาพร้อมความเร็วสูงและความหน่วงต่ำ ซึ่งทาง MediaTek ได้ใช้เทคโนโลยี Wi-Fi 7 Filogic ทำความเร็วได้สูงสุด ตามที่ IEEE 802.11be ระบุมาตรฐานสำหรับ Wi-Fi 7 เอาไว้ ซึ่งความเร็วเทียบกับ Wi-Fi 6 แล้วจะเร็วขึ้นถึง  2.4 เท่าด้วยการใช้เสาสัญญาณในจำนวนที่เท่ากัน ทำให้สามารถใช้งานในช่องสัญญาณ 320Mhz ได้ รวมถึงรองรับเทคโนโลยี 4K quadrature amplitude modulation (QAM)

ตามมาตรฐานของ Wi-FI Alliance ระบุไว้ว่า Wi-Fi 7 นั้นจะมีความเร็วอย่างน้อย 30 Gbps และทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 40Gbps เทียบกับ Wi-Fi 6รองรับความเร็วสูงสุดที่  9.6Gbps ส่วน WiFi 5 อยู่ที่ 3.5Gbps นอกจากนั้น Wi-Fi 7 ยังรองรับหลายย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz, 5GHz และ 6GHz ซึ่งมาตรฐานใหม่นี้จะทำให้ใช้งานสตรีมวิดีโอ 8K, VR, cloud gaming รวมถึงการประมวลผลผ่าน cloud

MediaTek ได้โชว์เทคโนโลยี multi-link operation (MLO) ของตัวเองที่สามารถรวมช่องสัญญาณจากหลายย่านความถี่ เพื่อให้ทราฟิกของเครือข่ายไม่กวนกัน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การเชื่อมต่อมีความเสถียร สำหรับการดูวิดีโอสตรีมมิ่งและเล่นเกมผ่าน Cloud คาดเทคโนโลยีนี้จะพร้อมใช้งานจริงในปี 2024

เทคโนโลยี Wi-Fi 6 นั้นก็ยังถือว่าใหม่ อุปกรณ์ต่างๆที่รองรับก็มีราคาค่อนข้างสูงอยู่ ซึ่งแต่ละคนเองก็เลือกใช้ตามความต้องการของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน

ที่มา Digitaltrends