Google ประกาศทยอยปิด Google Station บริการ Wi-Fi ฟรีทั่วโลก โดยให้เหตุผลว่าค่าบริการอินเทอร์เน็ตถูกลง รวมถึงรัฐบาลหลายประเทศพยายามผลักดันโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

Google Station

Google Station

หนึ่งในภารกิจของ Google ที่ประกาศชัดเจนก็คือ การช่วยให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสร้างโอกาสในการในสร้างยกระดับคุณภาพชีวิตตนเอง หนึ่งในนั้นก็คือโครงการ Google Station หรือบริการ Wi-Fi ฟรีที่เปิดให้บริการที่อินเดียเป็นประเทศแรกเมื่อปี 2558 โดยจับมือกับบริษัทโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และหน่วยงานท้องถิ่นในประเทศต่างๆ เพื่อให้บริการ Wi-Fi สาธารณะความเร็วสูงฟรีตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ นับตั้งแต่นั้นมาจำนวนผู้ใช้บริการ Google Station ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นหลายล้านคนใน 9 ประเทศทั่วโลก

Google Station

ในไทยนั้น Google Station เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในช่วงแรกนั้นเปิดให้บริการแค่ 10 จุด จากนั้นก็ได้ขยายบริการ Wi-Fi ฟรีครอบคลุมกว่า 100 แห่งทั่วประเทศไทย ตั้งแต่สนามบิน สถานีรถไฟ ไปจนถึงโรงพยาบาลและตลาด

Lanscape เปลี่ยน ค่าเน็ตถูกลง

ล่าสุดทาง Google ได้ประกาศปิดให้บริการ Google Station ทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้เหตุผลว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานั้น ผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ทั้งเรื่องของราคาเครื่องมือถือที่ถูกลงอย่างเห็นได้ชัด มีหลายระดับราคาให้เลือกใช้, ค่าบริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่ถูกลงโครงข่ายมือถือมีการขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้การเชื่อมต่อดีขึ้น

Google Station

นอกจากนั้นทางภาครัฐเองก็มีการผลักดันโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมและมีราคาที่เหมาะสม อย่างในไทยเองก็มีโครงการเน็ตประชารัฐ โครงการเน็ตชุมชน โครงการเน็ตชายขอบ

ด้วยเหตุนี้ ทาง Google จึงตัดสินใจที่จะทยอยปิดโครงการ Google Station ทั่วโลก ภายในปี 2563 นี้ สำหรับในประเทศไทยจะมีการทำงานร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

VIA Thailand Google Blog