รัฐบาลจีนร่างกฎหมายใหม่ควบคุมการใช้งาน deepfake สร้างดิจิทัลคอนเทนท์เลียนแบบมนุษย์ ป้องกันการนำไปใช้งานในทางที่ผิด

 

หน่วยงานด้านไซเบอร์ของรัฐบาลจีนได้เสนอร่างกฎหมายใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อควบคุมให้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ ป้องกันการใช้ในทางที่ผิดเพราะเหล่าอาชญากรสามารถนำไปหลอกลวงหรือก่ออาชญากรรมด้วยการปลอมแปลงเสียง วิดีโอ แชทบอทด้วย Deepfake

การใช้งานเหล่านี้จะทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคม, กระทบสิทธิส่วนบุคคล, ใช้แพร่กระจายข่าวปลอมหรือใช้ปลอมเรื่องกิจกรรมทางเพศ ซึ่งร่างกฎหมายจะระบุว่าหากต้องการใช้งานในจีนจะต้องมีการขออนุญาตก่อนถึงจะใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลจีนจะใช้คำศัพท์ว่า “deep synthesis” แทนคำว่า Deepfake

แน่นอนว่าร่างกฎหมายนั้นจะเน้นเรื่องของการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งหากมีการใช้งาน deep synthesis ก็จะต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้คนที่เห็นเข้าใจได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นก็มีข้อกำหนดต่างๆที่ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ

Zhuang Rongwen ผู้อำนวยการของ Central Propaganda ได้เรียกบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เข้าพูดคุยเพื่อทำให้บริการออนไลน์ของจีนเข้มแข็งขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของจีนเป็นหลัก ทางผู้นำของ Daily Online, JD.com, Kuaishou, Xiaomi, และ Meituan ก็เห็นด้วยกับกฎหมายใหม่ต่างก็เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้

ที่มา The Register