iblock3dgame_1.jpg

เดี๋ยวนี้พัฒนาการในเรื่องของเกมไปไกลมากกว่าการทำให้ภาพที่ได้สมจริงอีกต่อไปแล้ว เพราะที่

ผ่านมา นักพัฒนาเกมพยายามจะสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ได้อยู่แต่ในจอพีซี หรือทีวีเท่านั้น แต่

พยายามจะใช้สิ่งของจริงๆ ให้สามารถโต้ตอบกับเกมที่เล่นบนจอได้ค่ะ

 iblock3dgame_2.jpg

ล่าสุด ซีไปพบนวตกรรมของการเล่นเกมอีกขั้นหนึ่งที่เปลี่ยนชิ้นงานศิลปะที่มีลักษณะเป็นโครงสร้าง

ราวกับเขาวงกตให้เป็นเกม 3 มิติ โดยผู้เล่นจะสามารถควบคุมภาพเกมที่ยิงด้วยเลเซอร์ลงบนชิ้นงาน

ให้โต้ตอบ และเคลื่อนที่ไปตามโครงสร้างของชิ้นงานได้เหมือนกับเล่นเกม 3 มิติบนจอ แต่นี่เป็นของ

จริงที่อยู่นอกจอค่ะ… ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ในการเล่นเกมที่น่าสนใจดีนะคะ

 iblock3dgame_3.jpg

ระยะหลังซีพบว่า มันมีไอเดียสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอินเตอร์เฟซ ตลอดจนรูปแบบการ

เล่นเกมใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Park to play การเปลี่ยนรถยนต์ทั้งคันให้ทำหน้า

ที่แทนจอยสติ๊กควบคุมเกม, การสร้างภาพเกมที่สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุจริงๆ อย่างเช่น

ปริศนาลูกบาศก์เขาวงกตที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างกราฟิกลงบนลูกบาศก์แต่ละด้าน ซึ่งการสร้างภาพ

เกมนอกจอบน Interactive Block นี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจดีค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NBfosJiDocM] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BZPLZyCHiig]