zink_1.jpg

ซีก็เพิ่งจะได้มีโอกาสเห็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์จริงๆ หลังจากที่ได้เคยแนะนำ Gadget

ชิ้นนี้ในช่วง Wow! Gadget เมื่อกลางปีที่แล้ว นั่นคือ Zink Mobile Printer เครื่องพิมพ์

สีพกพาชนิดไร้หมึก??? ใช่แล้วค่ะ เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ไม่มีหมึกในตัวเอง…

 zink_2.jpg

Zink หรือ Zero Ink จากบริษัท Polaroid เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้การยิงหมึก

จากเครื่องพิมพ์ แต่จะใช้การละลายของผลึกสีที่อุณหภูมิต่างๆ ซึ่งซ่อนอยู่ในกระดาษชนิด

พิเศษแทนการพิมพ์สีลงไป โดยเครื่องพิมพ์จะทำหน้าที่ให้ความร้อนที่แตกต่างกันในแต่

ละจุด เพื่อให้สีที่ต้องการ (C,M,Y,K) ละลายออกมานั่นเอง ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์ภาพถ่าย

ผ่านระบบไร้สายบลูทูธค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lx59xTekETI]

ทาง Polaroid คาดว่าจะวางตลาด Zink Mobile Printer ภายในปีนี้ โดยจะมีราคาอยู่ที่

149 เหรียญฯ(ประมาณ 4500 บาท)และกระดาษแผ่นละ 30 เซนต์(ประมาณ 10 บาท)ค่ะ