ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้คลินิกทันตกรรมหลายแห่งปิดตัวชั่วคราว ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าไปรับบริการได้ ทางทันตแพทย์จิตอาสาจากทั่วประเทศไทยจึงได้เปิดไลน์ “หมอฟันไทยสู้ภัย COVID” เพื่อให้คำปรึกษาสุขภาพช่องปากกับประชาชนได้ฟรี

เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้สถาพยาบาลต่างๆชะลอการรักษาผู้ป่วยกรณีทั่วไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

ทางกลุ่มทันตแพทย์จิตอาสาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากของประชาชน จึงได้เปิด LINE “หมอฟันไทยสู้ภัย COVID” ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทาง ปรึกษาปัญหาทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นจากทันตแพทย์โดยตรง เพื่อลดการเดินทางไปยังสถานพยาบาล

โดยจะมีทันตแพทย์จิตอาสามาคอยหมุนเวียนให้คำปรึกษาปัจจุบันมีอยู่ราวๆ 400 คนโดยจะแบ่งมาช่วยตอบวันละ 12 คน แบ่งเป็น 3 กะ กะละ 4 คน สำหรับคนที่มีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยสามารถปรึกษาการบรรเทาอาการเบื้องต้นได้ ส่วนในกรณที่ปรึกษาแล้วเกิดมีภาวะฉุกเฉินที่ต้องรับการรักษา ทางทันตแพทย์จะให้ข้อมูลสถานพยาบาลในการเข้ารับบริการทางทันตกรรม

สำหรับคนที่สนใจใช้บริการสามารถแอดไลน์ @dentcovid ได้ ซึ่งเขาจะเปิดให้บริการในเวลาทำการคือ  09.00-20.00 น.

ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ