เห็นชื่อ Gadget ชิ้นนี้แล้ว เพื่อนๆ อาจจะรู้สึกอยากเกาศรีษะเล็กน้อย เพราะดูชื่อมันแปลกๆ

ชอบกล เรื่องของเรื่องก็คือ นาฬิกาที่เห็นอยู่นี้ ไม่ใช่นาฬิกาดิจิตอล แต่เป็นนาฬิกาที่ใช้จักรกล

ฟันเฟืองในการทำงาน 100% แต่สามารถแสดงผลได้ทั้งแบบที่เป็นเข็ม หรือแอนาล็อกและตัว

เลขดิจิตอล

 

Di Grisogono Meccanica DG นาฬิกาข้อมือที่เป็นแบบ hybrid mechanical-digital

เรือนแรกของโลก โดยทำออกมาจำนวนจำกัดแค่ 177 เรือนเท่านั้น ความโดดเด่นของมันก็คือ

การออกแบบให้ทำงานด้วยระบบกลไกทั้งหมด แต่สามารถแสดงผลตัวเลขดิจิตอลได้ โดยใช้

ชิ้นส่วนทั้งหมด 651ชิ้นการทำงานร่วมกัน และไม่มีชิ้นส่วนใดที่เป็นดิจิตอล หรือ LED เลย

 

ความลับของการแสดงผลตัวเลขดิจิตอลทีเห็นในรูป เกิดจากการใช้แถบสีที่ด้านหนึ่งเป็นสีดำ

อีกด้านหนึ่งสีเขียว พลิกกลับไปมา เพื่อสร้างเป็นตัวเลขดิจิตอลต่างๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งอาศัย

การทำงานของฟันเฟืองทั้งสิ้น สำหรับนาฬิกาข้อมือรุ่นนี้มีการจัดทำออกมา 4 สไตล์ด้วยกัน

คือ ทองแดงทั้งเรือน, ไททาเนียมกับทอง, ไททาเนียมกับแพลตินัม และไททาเนียมกับยาง

นอกจากคุณสมบัติทีเป็นนาฬิกาไฮบริดเชิงกลที่สามารถแสดงผลได้ทั้งเป็นแบบเข็ม และตัว

เลขดิจิตอลแล้ว มันยังทนน้ำได้ลึกถึง 100 ฟุตอีกด้วยนะคะ สำหรับราคายังไม่มีการเปิดเผย

ออกมา แต่คาดว่าคงแพงลิบลิ่วอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะ