เห็นชื่อ Gadget เพื่อนๆ อาจจะงงว่า ซีกำลังจะพูดถึงอะไรกันแน่ แต่ด้วยรูปภาพที่เห็นคง

จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะมันคือ นาฬิกาตัวเลขที่เป็นแบบดิจิตอล 7-segments

ที่เรียกแบบนี้ก็เนื่องจากการแสดงผลตัวเลขต่างๆ จะใช้การเปิดปิดส่วนแสดงผล 7 ชิ้น

นั่นเอง อย่างไรก็ดี 7-segments ของนาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้ใช้ LED หรือ LCD แบบทั่วๆ

ไป แต่ใช้แถบสีดำปิดช่องที่ไม่ต้องการ เพื่อให้เหลือช่องสีขาวแสดงเป็นตัวเลข…ว้าว

 

Digimech เป็นนาฬิกาตัวเลขดิจิตอลที่ใช้การแสดงผลในรูปแบบเชิงกล แทนการใช้

เทคโนโลยี LED หรือ LCD โดยตัวเลขที่ปรากฎให้เห็นจะใช้การปิดช่องที่ไม่ต้องการ

ด้วยแถบสีดำ คงให้เหลือไว้เฉพาะส่วนของแถบสีขาว เพื่อให้เห็นเป็นตุัวเลขที่ต้อง

การ ซึ่งระบบการทำงานจะใช้มอเตอร์เซอร์โวที่ควบคุมด้วยแผงวงจรชิปประมวลผล

PIC16F628 ให้ฉุดแถบรหัสขาวดำให้ขึ้นไปปิดช่อง 7-segments ที่เจาะไว้ให้เป็น

ตัวเลขของเวลาตามที่ต้องการ เมื่อเลื่อนขึ้นไปจนถึงเลข 9 ระบบจะปล่อยให้แถบ

รหัสไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก

เล่าให้ฟังอาจจะนึกภาพไม่ออก ซีว่า ลองดูคลิปที่นำมาฝากข้างล่างนี้ ทุกอย่างทะลุ

ปรุโปร่งแน่นอนค่ะ งานนี้ต้องขอบคุณนายเกาเหลาที่ช่วยอธิบายให้ซีฟังจนเหนื่อยไป

เลยนะคะ :p

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=yPyhj0wAajA]

พบกับซีได้ในรายการ Gizmo.Today: “ไอเดียเก๋ แก็ดเจ็ตโดนๆ”
อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันเยอะๆ นะคะ ขอบคุณค่ะ :p