robot1

ถ้าเราประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาตัวนึงนะคะ แล้วเกิดว่ามีปัญหาว่า หุ่นยนต์ตัวนี้มันเดินไม่คล่องบ้างก็หกล้ม บ้างก็เดินไม่ตรง บ้างก็เดินไม่น่ารัก…

ลองดูหุ่นยนต์ที่เดินยังไงก็ไม่ล้ม ผลงานของ Greg Schroll นักศึกษาป.โท มหาวิทยาลัย โคโลราโดสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา เอาเป็นตัวอย่างดีไหม?

กลไกการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนี้ อาศัยไจโร ซึ่งจะบังคับหุ่นยนต์ที่มีรูปทรงกลมๆนี้ ให้เคลื่อนที่ ไปทิศทางที่ต้องการค่ะ

นักประดิษฐ์คนนี้ นอกจากจะประดิษฐ์หุ่นยนต์ทรงกลมกลิ้งนี้แล้ว ยังประดิษฐ์ ปืนใหญ่ และ รถถังด้วยค่ะ แหมของเล่นผู้ชายๆทั้งงั้นเลย ลองดูจากในวีดีโอนะคะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ML2UjOeiZDw]

หุ่นมีลักษณะเป็นทรงกลมกลิ้ง คงสงสัยล่ะสิว่าถ้าตกหลุมจะขึ้นไหวเหรอ …..

ก็ถ้าเตี้ยๆแบบในวีดีโอนี้ก็สบายค่ะ แต่ถ้าหลุมลึกมากๆ ซีก็ไม่ขอออกความเห็นค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OWkK-o4Vq-A]

via : BotJunkie