การให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการและลงมือทำด้วยตัวเองเป็นคุณครูที่ดีที่สุด

RURO เป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบโดยนักเรียนชั้นประถมโดยได้รับการสนับสนุนจาก Osaka’s business community โดยการจัดประกวดประกวดวาดภาพออกแบบหุ่นยนต์ โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมมากกว่า 1,600 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝีมือของนักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 ซึ่งแบบที่ส่งเข้ามาก็หลากหลายมีทั้งรูปทรงหมา แมว ปลาดุกหรือกระทั้งดอกไม้ที่ออกแบบมาช่วยรดน้ำต้นไม้

RURO สร้างจาก Kondo KRS-4024HV เซอร์โวมอเตอร์ที่มีขายทั่วไป มีความสูง 60 เซน สามารถเล่นข้อความเสียงที่บันทึกไว้ได้ อย่างเช่น ข้อความทักทาย สามารถเดินไปมาอย่างช้าๆ ดวงตามองเห็นได้รอบ ขยับแขนด้วยท่าทางง่ายๆได้ มีสัญญาณเตือนภัยบนศีรษะเอาไว้ตรวจจับขโมย

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vZEF18dTfIU&rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3]

VIA Plasticpals