อนาคตของโทรศัพท์มือถือ ไม่ใช่เพียงแต่จะใช้โทรเข้าโทรออก ฟังแต่เสียงหรือมองเห็นหน้ากันเท่านั้น มันยังสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกค่ะ