การก่อสร้าง Tokyo Sky Tree ได้แล้วเสร็จเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการถึงสองเดือน เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว หอคอยแห่งนี้เป็นหอคอยเพื่อการสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก แถมยังเป็นตึกที่มีความสูงเป็นอันดับสองของโลกด้วย

หอคอยแห่งนี้มีความสูงทั้งสิ้น 634 เมตร ทางกระทรวงการท่องเที่ยวหวังว่าหอคอยแห่งนี้น่าจะใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ตัวเลขการท่องเที่ยวลดลงอย่างมากหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนเกิดวิกฤตนิวเคลียร์ปีที่แล้ว

เดิมทีหอคอยแห่งนี้มีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์ภัยพิบัติทำให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงักเนื่องจากขาดแคลนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง แต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทางบริษัทผู้ก่อสร้างในเครือของ Tobu Railway Co.ได้ส่งมอบหอคอยแห่งนี้ที่สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Tokyo Sky Tree กลายเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับสองของโลกชนะ Canton Tower ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีนที่มีความสูง 600 เมตร และ CN Tower ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดาที่มีความสูง 553 เมตร ส่วนอาคารที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้ตกเป็นของ Burj Khalifa ที่ดูไบมีความสูงถึง 828 เมตร

จุดที่ก่อสร้างหอคอยแห่งนี้อยู่ทางตะวันออกของกรุงโตเกียว ใกล้ๆกับวัดอาซาคุสะ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2008 ใช้แรงงานประมาณ 580,000 คน ด้วยงบประมาณ 65,000 ล้านเยน (สำหรับตัวอาคารเพียงอย่างเดียว) Tokyo Sky Tree จะถูกใช้เป็น landmark สำหรับท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว ร่วมกับหอคอยโตเกียวที่มีความสูง 333 เมตรที่สร้างมาตั้งแต่ปี 1958  ด้านบนจะมีจุดสังเกตการณ์สองจุดที่ระดับความสูง 350 เมตรและ 450 เมตร รวมถึงส่วนที่เป็นสำนักงานและร้านอาหารที่มองเห็นวิวแม่น้ำสุมิดะได้อย่างชัดเจน

VIA physorg