เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศอิสราเอลได้ผ่านร่างกฎหมายให้สิ่งพิมพ์ต้องแสดงข้อความบนหน้าโฆษณาว่าเหล่านายแบบนางแบบได้ผ่าน Photoshop ให้ผอมกว่าปกติ ถ้าโฆษณาชิ้นไหนที่ใช้นางแบบที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 ก็จะถูกแบนทันที

ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกยื่นเข้าพิจารณาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบอุตสาหกรรมแฟชั่น เหล่าผู้ที่สนับสนุนหวังว่ากฎหมายฉบับใหม่จะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแฟชั่นหันมาใช้คนที่มีสุขภาพดี ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมทั้งนางแบบและนายแบบ

เหล่านายแบบนางแบบจะต้องมีบันทึกรายงานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าพวกเค้ามีสุขภาพที่ดี ไม่เป็นโรคขาดสารอาหารจนผอมเกินไป ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้วัดคือเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก (ถ้าหากใครมีดัชนีมวลกายต่ำกว่า 18.5 จะถือว่าผอมจนเกินไป) นั่นหมายความว่าโฆษณาที่ใช้คนที่มีน้ำหนักสัมพันธ์กับความสูงนั่นเองถึงจะไม่ถูกแบน เช่น ผู้หญิงที่สูง 5 ฟุต 8 นิ้ว จะต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย 119 ปอนด์

อย่างไรก็ตาม คนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ได้ออกมาวิจารณ์ถึงการใช้ดัชนีมวลกายเป็นตัวชี้วัด เพราะว่าดัชนีมวลกายเป็นตัวที่ใช้อธิบายเรื่องความสูงและน้ำหนักเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อหรือเพศ บางคนมีสุขภาพที่ดี,ดูผอมโดยธรรมชาติ แต่มีดัชนีมวลกายต่ำกว่า 18.5 ก็มี ในขณะที่บางคนมีกล้ามเนื้อมาก แลดูฟิต แต่ดัชนีมวลกายบอกว่าพวกเค้าอ้วนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชายที่สูง 6 ฟุต 1 นิ้ว มีน้ำหนักตัว 190 ปอนด์จะถูกตัดสินว่ามีน้ำหนักตัวเกิน แม้ว่าหลายคนจะคิดว่าเค้ามีน้ำหนักตัวกับความสูงที่พอดีแล้ว

Adi Neumann หนึ่งในโมเดลของอิสราเอลผู้ที่มีดัชนีมวลกาย 18.3 ก็เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ แต่เค้าไม่อยากให้คำนึงแค่น้ำหนักและส่วนสูงเท่านั้น ควรมุ่งเน้นไปทางด้านสุขภาพที่ดีโดยรวม, ระดับของไขมันและอัตราส่วนของกล้ามเนื้อมากกว่า

นี่อาจเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ออกมาเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมแฟชั่น แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางแบบที่ผอมเกินไปต้องเจอกับปัญหาขมวดคิ้ว เมื่อปี 2006  Giorgio Armani เป็นดีไซน์เนอร์คนแรกที่ออกมาแบนนายแบบนางแบบที่มีดัชนีมวลกายที่น้อยกว่า 18 (นางแบบไซส์ 0 ) ภายหลังการเสียชีวิตของ Ana Carolina Reston นางแบบชาวบราซิลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2006 จากโรค anorexia ซึ่งเธอเป็นนางแบบคนที่สองที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้ หลังจากนั้นดีไซน์เนอร์อย่าง Prada และ Versace ก็ออกมาแบนนางแบบไซส์ 0 เช่นกัน

VIA PCWorld