ต่อไปจะตรวจจับคนเมาก็ไม่ต้องให้จอดรถเพื่อเป่าลมหายใจแล้ว ใช้กล้องอินฟราเรดถ่ายแป๊บเดียวก็รู้แล้ว

นี่คืองานวิจัยที่เพิ่งลงตีพิมพ์ในวาสารสาร International Journal of Electronic Security and Digital Forensics ซึ่งบทความกล่าวกล่าวถึงอัลกอริทึ่ม 2 ตัวที่สามารถวิเคราะห์ใบหน้าของคุณได้ว่าเมาหรือไม่

ถ้าหากคุณดื่มเหล้า แอลกอฮอล์จะทำให้เส้นเลือดขยายตัวขึ้น อัลกอริทึ่มตัวแรกจะใช้ระบบถ่ายภาพด้วยความร้อน (thermal-image scan) เพื่อเปรียบเทียบใบหน้าของผู้ขับรถกับใบหน้าของคนที่เมาและไม่เมาจากฐานข้อมูล

แต่ปัจจัยภาพนอก เช่น แสง อุณหภูมิ หรือตัวแปรอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อความถูกต้องแม่นยำของภาพถ่ายได้ ด้วยเหตุนี้ Georgia Koukiou และ Vassilis Anastassopoulos นักวิทยาศาสตร์จาก University of Patras จึงได้เพิ่มอัลกอริทึ่มตัวที่สองเพื่อช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

อัลกอริทึ่มตัวที่สองจะทำการวิเคราะห์บริเวณเฉพาะจุดบนใบหน้า จากการศึกษาพบว่า บริเวณจมูกอุณหภูมิของคนเมาจะอุ่นกว่าแต่หน้าผากจะเย็นอยู่

ในบทความได้บอกรายละเอียดถึงการนำอัลกอริทึ่มทั้งสองตัวไปใช้ประยุกต์ใช้ เช่น นำกล้องไปติดไว้หน้าผับหรือบาร์ตรวจตอนเลิกหรือติดไว้ตามที่จอดรถก็จะช่วยทุ่นแรงได้มาก ปัญหาการเมาแล้วขับจนนำไปสู่อุบัติเหตุก็จะลดลงได้มากเลยค่ะ

VIA complex