รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยแผนลดการพึ่งพาพลังงานจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ หันไปใช้พลังงานลมแทน

จากการระเบิดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะ ส่งผลให้ญี่ปุ่นมีไฟฟ้าใช้ไม่พอไปพักใหญ่ๆ รวมถึงปลาและพืชในบริเวณนั้นปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีถึง 2,540 เท่าเมื่อเทียบกับที่กฎหมายกำหนดไว้

ล่าสุดกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติของญี่ปุ่นวางแผนที่จะสร้างฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนอกชายฝั่งภายในปี 2020 จุดที่จะสร้างนี้อยู่ใกล้กับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะ ภายในฟาร์มจะประกอบไปด้วยกังหันลมผลิตไฟฟ้ากว่า 143 ต้นที่ผลิตไฟฟ้าได้ถึงระดับกิกะวัตต์ มันติดตั้งบนทุ่นที่ยึดติดกับก้นทะเลหลายคนคงห่วงว่ามันอาจจะได้รับผลกระทบจากซึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทางทีมงานได้นำความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาได้เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้มันมีความปลอดภัยที่สุดเมื่อเกิดเหตุเหล่านั้น

โปรเจคฟาร์มกังหันลมนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนการพลังงานพอเพียงของญี่ปุ่นที่จะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2040 นี้

VIA DVICE