ใครที่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียนจนคุณครูให้ไปคายทิ้ง ตอนนี้อาจจะต้องบอกว่าคุณครูคิดผิดซะแล้ว


ก่อนหน้านี้ก็มีหลายงานวิจัยที่ศึกษาผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งที่ช่วยเพิ่มสมาธิ ส่งผลให้จำสิ่งที่มองเห็นได้ดียิ่งขึ้น ล่าสุดนักวิจัยจาก  Cardiff University ได้ค้นพบว่าหมากฝรั่งสามารถช่วยเพิ่มสมาธิของทำให้จำสิ่งที่ได้ยินด้วย

ในการทดลองเค้าได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง 38 คนออกเป็นสองกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการฟังเป็นเวลา 30 นาที เช่น โดยให้ฟังตัวเลขตั้งแต่ 1-9 โดยเรียงลำดับแบบสุ่ม แล้วให้คะแนนตามความแม่นยำและความเร็วในการบอกลำดับของตัวเลขที่แปลกออกไป ซึ่งก่อนและหลังทำการทดสอบ ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอารมณ์ซะก่อน

ผลการทดลองพบว่าคนที่เคี้ยวหมากฝรั่งจะตอบคำถามได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าตลอดการทดสอบ ส่วนคนที่ไม่ได้เคี้ยวจะทำได้ดีเฉพาะช่วงต้นของการทดสอบเท่านั้น ถ้าใครสนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ใน Journal of Psychology ค่ะ

VIA DVICE