ถือเป็นอีกการค้นพบครั้งใหม่ในวงการแพทย์ ช่วยเพิ่มความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็งว่ามีทางรักษาให้หายได้ เมื่อนักวิจัยอังกฤษ บังเอิญค้นพบเซลล์ใหม่ในระบบภูมิคุ้มกัน ที่ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งได้ทุกประเภท

การค้นพบครั้งนี้เป็นฝีมือของทีมแพทย์จาก Cardiff University โดยเผยแพร่งานวิจัยในวารสาร Nature Immunology ผลการทดสอบในห้องวิจัยพบว่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งเต้านม,รังไข่,มะเร็งปอด,ผิวหนังและมะเร็งชนิดอื่นๆได้ แม้ยังไม่มีการทดสอบกับคนจริงๆ เรียกว่าแม้อยู่ในช่วงต้นๆของการวิจัยแต่ทางนักวิจัยเชื่อว่า วิธีนี้มีศักยภาพสูงมากในการรักษาโรคมะเร็ง

ปกติแล้วร่างกายของเรามีระบบภูมิคุ้มกัน เอาไว้ต่อต้านเชื้อโรคต่างๆที่เข้าไปในร่างกาย รวมถึงเซลล์มะเร็งด้วย ซึ่งทางนักวิจัยก็พยายามศึกษาระบบนี้พร้อมค้นหาวิธีใหม่ๆที่ระบบภูมิคุ้มกันใช้ต่อต้านเซลล์มะเร็งแล้วยังไม่ถูกค้นพบ จนนำไปสู่การค้นพบ T-cell ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์

เซลล์นี้จะทำหน้าที่สแกนร่างกายของเราเพื่อดูว่ามีภัยคุกคามหรือเชื้อโรคที่ต้องกำจัดรึไม่ เพราะบนผิวหน้าของเซลล์สามารถตรวจจับระดับของสารเคมีได้ โดยมันจะคอยตรวจจับโมเลกุลที่มีชื่อว่า MR1 ที่อยู่ในเซลล์มะเร็ง แต่ข้อแตกต่างก็คือ มันจะมุ่งจู่โจมเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้น ไม่ไปแตะต้องเนื้อเยื่อของร่างกายส่วนที่เป็นปกติ

“ก่อนหน้านี้ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้ นี่คือโอกาสในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกคน เปิดกว้างไปสู่ การรักษาแบบเดียวแต่ครอบคลุมมะเร็งทุกประเภท” ศาสตราจารย์ Andrew Sewell ผู้นำทีมวิจัย

ปัจจุบันมีการใช้ T-cell ในการรักษามะเร็งอยู่แล้ว แต่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพขึ้นถือเป็นความท้าทาย หนึ่งในวิธีการรักษาที่ใช้อยู่ก็คือ CAR-T  ที่เอามาจากเลือดคนไข้ แล้วให้ยีนของโปรตีน CAR (chimeric antigen receptor) เข้าไป เพิ่มจำนวนแล้วฉีดกลับคนไข้ซึ่งนำมาใช้กับการรักษาลูคีเมียหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว แต่วิธีนี้ยังมีข้อจำกัดที่รักษาได้แค่มะเร็งบางชนิดเท่านั้น ยังไม่สามารถรักษามะเร็งแบบแข็งหรือที่เป็นก้อนเนื้อได้

ภาพจาก https://www.bbc.com/news/health-51182451

การรักษาด้วยเซลล์ที่ค้นพบใหม่นี้จะทำคล้ายๆกันคือ นำเลือดมาจากผู้ป่วยมะเร็ง จากนั้นนำมาสกัด T-cells ออกมา แล้วทำการตัดแต่ง เพื่อให้สามารถตั้งโปรแกรมให้หาเซลล์มะเร็ง จากนั้นก็ฉีดกลับเข้าไปยังตัวผู้ป่วย ซึ่งทางนักวิจัยได้ทดสอบกับสัตว์ในห้องทดลองแล้วแต่ยังต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนจะนำมาทดสอบกับคนจริงๆ

นักวิจัยหลายคนออกมาให้ความเห็นบอกว่าวิธีนี้มีความเป็นไปได้ในการรักษามะเร็งสูงมาก แต่ทั้งหมดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในห้องวิจัย ยังไม่ได้ใกล้เคียงกับการนำมาใช้กับคนจริงๆแต่นั่นก็สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการแพทย์ที่จะนำไปสู่การรักษามะเร็งในรูปแบบใหม่ๆ

VIA BBC