ลมหายใจไม่เพียงบอกแค่ว่าคุณทานอะไรเข้าไป แต่ยังบอกบุคลิก รวมถึงอาการเจ็บป่วยได้ด้วย

นักวิจัยจากสวิตเซอร์แลนด์ได้ค้นพบวิธีในการวินิจฉัยโรคจากลมหายใจ ด้วยการนำลมหายใจของอาสาสมัครมาวิเคราะห์ด้วย spectrometer อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้วัดสารเคมีและชนิดของสสาร

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างลมหายใจจะประกอบด้วยองค์ประกอบเล็กๆที่มีลักษณะเฉพาะตามแต่ละบุคคล องค์ประกอบในลมหายใจเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาของวัน แต่ก็ยังมีองค์ประกอบหลักที่ไม่เปลี่ยนที่ใช้ระบุตัวบุคคลได้

ในอนาคต การวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ตรวจสอบยาและสารเคมีในร่างกาย รวมถึงตรวจสอบเชื้อโรคบางชนิดด้วยการใช้ลมหายใจ อย่างเมื่อต้นปีก็มีงานวิจัยที่ใช้ลมหายใจวิเคราะห์การติดเชื้อในปอดของหนูในห้องทดลอง

นั่นหมายความว่าต่อไปเราจะสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นด้วยตัวเองเพียงแค่มีเครื่องวัดลมหายใจเท่านั้น

VIA DVICE