หนึ่งในสมาร์ทโฟนแห่งอนาคตจะมีสมาร์ทโฟนที่บางเหมือนกระดาษด้วย นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนด้วยการงอได้ด้วย

นี่คือสมาร์ทโฟนที่มีชื่อว่า Morephone มีลักษณะเหมือนกับกระดาษแผ่นใหญ่ หน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัส E-ink แบบโค้งงอได้

จุดเด่นของมันก็คือที่ใช้การงอแทนการสั่น ซึ่งผู้พัฒนาได้ไอเดียว่าจะทำให้ผู้ใช้รู้ได้ไงว่ามีข้อความหรือสายโทรเข้ามาตอนที่ปิดเสียงปิดสั่นอยู่ ก็เลยได้ออกมาเป็นมือถือที่งอได้ เรียกว่าถึงหน้าจอปิดอยู่แต่ถ้าเห็นมือถืองอก็รู้ได้ทันที

คุณสามารถตั้งค่าการงอได้หลายแบบเพื่อให้รู้ว่าการงอแบบนั้นแจ้งถึงอะไร เช่น ถ้างอมุมเดียวจะเป็นการแจ้งว่ามีข้อความเข้า งอสองข้างหมายถึง Miss call เป็นต้น ถึงแม้ Morephone จะยังเป็นแค่ต้นแบบอยู่ แต่มันก็พอทำให้เเรานึกภาพมือถือในอนาคตออกว่าจะมีหน้าตาอย่างไร

[youtube]http://youtu.be/XqxFFD2QSL4[/youtube]

VIA DVICE