HIV

นักวิจัยจาก Imperial College London and DNA Electronics พัฒนา USB ที่สามารถตรวจหาเชื้อ HIV ในตัวอย่างเลือดได้ สำหรับใช้ในพื้ที่ห่างไกล

HIV

วิธีการทดสอบเชื้อ HIV แบบปกตินั้นจะใช้การวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดเป็นเวลา 3 วันหรือนานกว่านั้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เสียเงินและเสียเวลาสำหรับคนที่อยู่ในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล ต้องเดือนทางเข้ามาตรวจในเมืองที่มีเครื่องมือที่พร้อมกว่า หากส่งมาแค่ตัวอย่างเลือกก็ใช้เวลาหลายวันกว่าจะรู้ผล นั่นจึงเป็นที่มาของการพัฒนา USB สำหรับหาเชื้อ HIV จากตัวอย่างเลือด

อุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำงานคล้ายเครื่องตรวจน้ำตาลในกระแสเลือด วิธีใช้งานก็คือให้นำตัวอย่างเลือดมาหยดลงบนเซนเซอร์ จากนั้นก็นำไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ รอสักครู่ผลการทดสอบก็จะประมวลผลออกมาให้เห็นบนหน้าจอ

นอกจากนั้นตัว USB นี้ยังใช้ชิพจากสมาร์ทโฟนมาใช้ในการตรวจ ซึ่งผลการทดสอบก็มีความแม่นยำถึง 95% ทีเดียวจากการทดสอบตัวอย่างเลือดเกือบ 1,000 ตัวอย่าง ส่วนเซนเซอร์นั้นจะเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง นอกจากนั้นในอนาคตยังเตรียมต่อยอดนำไปใช้หาเชื้อโรคอื่นๆให้มากขึ้

ด้วยวิธีนี้จะทำให้การตรวจเบื้องต้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้เราทราบผลตรวจในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะทำให้การสอดส่องและควบคุมการแพร่กระจายของโรคนี้ทำได้ดียิ่งขึ้น