ญี่ปุ่นฉายแววความสำเร็จในการคิดค้นวัคซีนต้านไวรัส HIV หรือโรคเอดส์ ที่เป็นหนึ่งในโรคร้ายที่ท้าทายวงการแพทย์มากที่สุดในยุคนี้ ทดลองสำเร็จแล้วกับลิง พร้อมพัฒนาสู่มนุษย์เร็วๆนี้

โรคเอดส์ค้นพบในปี พ.ศ. 2524

โรคเอดส์พบครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พบจากผู้ป่วยเป็นชายรักร่วมเพศป่วยเป็นปอดบวมจากเชื้อ นิวโมซีสตีส แครินิอาย (Pneumocystis Carinii) ทั้งที่เป็นคนแข็งแรงมากมาก่อน และไม่เคยใช้ยากดภูมิต้านทาน ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ พบว่าเซลล์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ จากการศึกษาย้อนหลัง พบว่าโรคนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศแถบอัฟริกาตะวันตกในปี พ.ศ. 2503 และต่อมาได้แพร่ไปยังเกาะไฮติ ทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเซียรวมทั้งประเทศไทยด้วย จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนตัวไหนรักษาโรคนี้ได้อย่างหายขาดจริงๆ

HIV ย่อมาจาก human Immunodeficiency Virus เชื้อไวรัสนี้เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ โดยเชื้อเอชไอวีจะเข้าทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ที่เข้ามาในร่างกายเวลาที่เราเจ็บป่วย

AIDS ย่อมาจาก Acquired Immunodeficiency Syndrome (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง) โรคเอดส์จะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกเชื้อเอชไอวีบั่นทอนให้อ่อนแอลง จนถึงขั้นที่ร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคต่างๆได้อีก จนเริ่มติดเชื้อ หรือเกิดเป็นโรคต่างๆ โดยมีวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เป็นวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

ญี่ปุ่นทดลองวัคซีนต้านเอดส์

Yasuhiro Yasutomi ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Tsukuba ภายใต้สถาบันนวัตกรรมชีวการแพทย์ สุขภาพและโภชนาการแห่งชาติ กล่าวว่า เป้าหมายของทีมคือการเริ่มการทดสอบทางคลินิกกับมนุษย์ภายใน 5 ปี

ทีมวิจัยมุ่งเน้นไปที่แบคทีเรียที่หลั่งสารที่เสริมสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน วัคซีนถูกสร้างขึ้นโดยผสมยีนของแบคทีเรียกับยีนของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ที่อ่อนแอลง จากการทดสอบกับลิง 7 ตัว รอดตายถึง 6 ตัว และมี 4 ตัว ไม่พบไวรัสเลย

ปัจจุบันโรคเอดส์เป็นหนึ่งในสามโรคติดเชื้อที่แพร่หลายที่สุดในโลก ผู้คนประมาณ 37.7 ล้านคนทั่วโลกติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงประมาณ 20,000 คนในญี่ปุ่นแม้ว่าโรคเอดส์จะไม่ใช่โรคร้ายแรงอีกต่อไปตราบใดที่การรักษาด้วยยายังคงดำเนินต่อไป แต่ยาที่มีอยู่ปัจจุบันไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ ซึ่งการใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่เพียงแต่มีราคาแพงเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างผลข้างเคียงและสร้างไวรัสที่ดื้อยาได้ ไวรัสอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็เป็นได้

ที่มา: Asahi