ทุกวันนี้ Apps หลายประเภทและมีทั้งหลาดกลายเรื่องที่คุณอาจจะได้ใช้บ้างนับว่าเป็นเรื่องดีที่ติดตั้ง แต่ก็มี Apps บางประเภทที่บางคนติดตั้งแต่เป็นความเข้าใจจนเป็น Apps ที่ควรลบออกจากมือถือ ซึ่งวันนี้ได้รวมว่า Apps แบบไหนควรลบออก

Apps ที่ไม่รู้จักที่มา

เวลาเข้าบางเว็บจะมีข้อความให้โหลดโน้นโหลดนี่เต็มไปหมด การโหลด Apps ที่ไม่รู้จักแหล่งที่มา หรือไม่ได้อยู่ใน Store ของระบบปฏิบัติการนอกจากจะทำให้เครื่องช้าแล้วอาจจะทำให้ตกเป็นเหยื่อของ Hacker ได้ง่าย ฉะนั้นอะไรที่ไม่ได้อยู่ใน Store ก็ไม่ควรโหลด

Apps ที่ใช้ทรัพยากรเครื่องตลอดเวลา

มือถือกับคอมพิวเตอร์นอกจากจะมีความคล้ายกันเรื่องความฉลาดแล้วยังมีในเรื่องของ Apps ที่อาจจะเป็นเหมือนตัวถ่วงของคุณได้ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทรัพยากรมากเกินไป เช่น Apps ประเภท Antivirus หรือ ระบบที่ใช้งาน GPS หรือ Hardware ในเครื่องอันนี้ก็ควรลบ

Apps ทำความสะอาดภายในมือถือ

แม้ว่า Apps มือถือจะมีให้เลือกมากมายและบางเครื่องไม่มีโปรแกรมทำความสะอาดเช่นการเคลียร์ Catch หรือความจำต่าง ๆ การโหลดโปรแกรมมาช่วยก็ถือว่าเป็นอีกวิธีที่ทำให้สามารถใช้งานเครื่องลื่นไหล แต่บางตัวมันใช้งานไม่ได้จริง ก็ทำให้เกิดข้อเสียมากกว่าข้อดี เช่นกัน

Apps ที่โหลดตามกระแสแต่สุดท้ายไม่ได้ใช้งาน

ประเภทของ Apps นี้ไม่จำกัดว่าจะเป็นอะไร แต่เมื่อติดในเครื่องส่วนใหญ่จะมีข้อเสียในเรื่องการกินพื้นที่ และทรัพยายกรเครื่อง หากไม่ใช้ควรลบออกดีที่สุด

และสุดท้ายนอกจาก Apps ต่าง ๆ ที่ทำให้เครื่องช้าหรือควรลบออก แต่ถ้าคิดไม่ออกว่าจะลบตัวไหน การ Reset คืนค่าโรงงานก็เป็นทางออกอีกวิธีที่ทำให้พื้นที่กลับมาได้เช่นกัน แต่อย่าลืม Backup ข้อมูลที่เหลือด้วยนะครับ