ดูเหมือนกับ Google Maps กำลังจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้าไป Google Maps เกี่ยวกับเรื่องของการบอกพิกัด เพราะสามารถบอกได้ว่าเพื่อนคุณอยู่ตรงไหน แล้วเดินไปตรงไหนได้ แต่จะบอกได้นั้นจะต้องกดเลือกเพื่อนที่ต้องการตามได้ทันที

ลักษณะการใช้งานก็สามารถเลือก เพื่อนแล้วกำหนดว่าอยูตรงไหนแล้วใกล้ตำแหน่งเราแค่ไหน ซึ่งเหมาะสมกับสำหรับคนที่นัดเพื่อนแล้วกลัวเพื่อนมาไม่ตรงเวลานัด จะได้รู้ว่าเหตุใดถึงมาถึงช้าได้ และสามารถหยุดได้ตลอดเวลา รวมถึงตั้งไปยังสถานที่แล้วจะมีการหยุดได้ทันที ถือว่าเหมาะกับคนที่ต้องการตั้งนัดประชุม หรือนัดพบได้เช่นกัน โดยฟีเจอร์นี้จะใช้ได้ใน Android และ iOS เร็ว ๆ นี้

Via Google