หลังจากที่ Facebook ได้เพิ่มเติมฟีเจอร์ Stories ซึ่งไว้สำหรับเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านภาพและดูเหมือนว่าผู้ใช้งาน Facebook จะไม่เข้าใจการใช้งาน ทำให้ไม่ได้ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่

ทำให้ Facebook กระตุ้นด้วยการเพิ่มสีจาง ๆแทนที่จะเป็น icon โปร่ง ๆ ทำให้เกิดความสนใจและเพิ่มจนให้เกิดการใช้ทั่วถึง แต่แบบนี้จะเพิ่มได้จริงหรือไม่คงต้องรอดูกันต่อไป

Via The Verge