มาติดตามการนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างงานศิลปะอย่างไร้ข้อจำกัด ผ่านโลกเสมือนจริงได้อย่างน่าสนใจ