หลังจากที่ Facebook เริ่มทดสอบระบบการพาดหัวเว็บประเภท Clickbait ให้ลดลงกว่าแต่ก่อนมาเป็นเวลา 1 ปีทำให้ตอนนี้ ทีมวิศวกรของ Facebook มีกาปรับปรุงเพิ่มอีก 3 สิ่งในปีนี้และอาจจะกระทบกับทั่วโลกอย่างมาก

  • จะมีการปรับระบบ Post ข่าวที่มีพาดหัว Click Bait จากในเว็บไซต์ลงไประดับโดเมนกันเลยทีเดียว
  • มองหัวข้อข่าวเป็น 2 แบบคือ พาดหัวที่ขาดความสำคัญ หรือ หรือแบบโอเวอร์เกินไป
  • เพิ่มอีก 9 ภาษาเข้ามาได้แก่ ภาษาไทย, เยอรมัน, อาราบิก, สเปน, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, อิตาลี, เวียดนาม และจีน

โดยการดักข้อมูลดังกล่าวนั้นใช้วิธีเดียวกับที่อีเมล์นั้นดัก Spam Mail ซึ่งทำให้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบ และส่งผลกระทบโดยตรงกับเว็บไซต์ Click Bait อย่างมากแน่นอน เช่นเดียวกับ Page ที่จะที่จะถูกดึงเข้าไปใน Newsfeed ลดลงด้วยจนกว่าจะมีการปรับมาในรูปแบบที่ถูกต้องกันต่อไป

Via Facebook , TechCrunch