Medium เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเสนอบทความที่หลายคนเลือกใช้งานเพราะไม่ต้องเปิด Host เองและสามารถทำให้บทความของคุณดูดีขึ้นมาได้ง่าย และมีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน ซึ่งตอนนี้ Medium ได้เพิ่มลูกเล่นใหม่สำหรับคนที่เสียงิน

นั่นคือการทำบทความเวอร์ชั่นพูดได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์ และ มือถือ โดยตอนนี้มีการใช้งานทั้งผู้เชียวชาญทางด้านการอ่านหนังสือ หรือ นักเขียนเองก็เริ่มใช้กันหลายคนแล้วเช่นกัน

ซึ่งตอนนี้มีบทความ Medium กว่า 50 บทความที่เริ่มใช้ไปแล้ว และจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

Via VentureBeat