บริการออนไลน์แบบนี้ก็มีด้วย ตู้คีบตุ๊กตาออนไลน์คีบได้ผ่านเว็บและแอป คีบได้รอรับสบายๆที่บ้าน