ภัยออนไลน์ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญก็คือ Cyberbullying หรือการกลั่นแกล้งออนไลน์ที่ขยายตัวมากขึ้น แต่หลายคนยังคงนิ่งนอนใจปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆ

Stop Cyberbullying

Cyberbullying

จริงๆแล้วปัญหา Cyberbullying หรือการกลั่นแกล้งออนไลน์นั่นใกล้ตัวกว่าที่เราคิด อยู่รอบๆตัวเราจนบางครั้งเราละเลยเห็นเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะการล้อเรื่องหน้าตา น้ำหนักหรือปมด้อยต่างๆ จนหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องขบขัน ทำต่อๆกันไปอย่างไม่คิดถึงใจของคนที่โดนแกล้งว่ารู้สึกอย่างไร 

จริงๆแล้วการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ ทำร้ายคนได้มากกว่าที่คุณคิด นั่นจึงเป็นที่มาของการตั้งให้ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน เป็นวัน Stop Cyberbullying day สากล โดยมูลนิธิ Cybersmile ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดผลกระทบได้ง่าย เช่น อาการซึมเศร้า ไม่อยากไปโรงเรียน ปลีกตัวออกจากสังคม และร้ายแรงอาจถึงฆ่าตัวตาย ยิ่งเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดที่ 75% เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรอินเทอร์เน็ตของไทย

คุณเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมดีขึ้น ด้วยการร่วมหยุดการกระทำและหยุดการส่งเสริมการกลั่นแกล้งออนไลน์ ใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้อินเตอร์เน็ตเป็นสถานที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยสำหรับคนทุกวัย

ส่วนคนที่โดนกลั่นแกล้งออนไลน์แล้วไม่รู้จะปรึกษาใคร ก็สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้องแชท stopbullying.lovecarestation.com ซึ่งเป็นเว็บที่ dtac จับมือร่วมกับมูลนิธิ P2H สร้างช่องทางสื่อสารใหม่ๆเข้าช่วยเหลือคนที่โดนแกล้ง ที่นี่จะมีพี่ๆคอยให้แนะนำแนวทางการจัดการและช่วยเหลือแก้ปัญหาต่อไป  เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามจนเกินแก้ไข

VIA DTAC