ในงาน Apple Special Event ได้กล่าวไว้ว่า iPhone รุ่นใหม่จะรองรับระบบ Fast Charging ซึ่งมีข้อดีคือ มันจะได้ชาร์จเร็วกับเขาแล้ว สามารถทำความเร็วชาร์จจาก 0 – 50% ได้ภายในเวลา 30 นาที เพียงแต่ว่า อุปกรณ์ชาร์จไฟเร็วดังกล่าวนั้นจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มคือ

จะต้องใช้ Lightning Port to USB-C ซึ่งความจริงคือสายที่ออกมาเพื่อเชื่อมต่อกับ USB-C บน Macbook, Macbook Pro รุ่นใหม่ สามารถใช้กับมือถืออย่าง iPhone 7 นั่นเอง และต้องซื้อที่ชาร์จอย่าง Adaptor อย่าง USB-C เพื่อใช้กับ Notebook ของ Apple ซึ่งราคาคือ 2,500 บาท และสาย USB อันนั้นราคา 890 บาท ทั้งมดต้องซื้อเสริมทั้งสิ้น

Via 9to5 Mac