เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นำมาต่อยอดใช้งานได้หลากหลายขึ้น ล่าสุดมีการพัฒนาเครื่องช่วยตำรวจสเปน เอา AI ตรวจจับบันทึกแจ้งความว่าคดีไหนมีแนวโน้มเป็นการแจ้งความเท็จบ้าง

การจับโหกใครสีกคนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทางนักวิทยาศาตร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆมาช่วยด้านนี้มากขึ้น ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์จาก Cardiff University และ Charles III University of Madrid ร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือชื่อว่า VeriPol ที่ออกแบบมาเพื่อจับคำให้เท็จเรื่องการลักขโมยโดยเฉพาะ เค้าเอา machine-learning มาเรียนรู้ คำร้องแจ้งความและบันทึกประจำวันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสเปน ซึ่งในนั้นจะมีคำให้การเท็จรวมอยู่ด้วย

ผลจากโครงการทดสอบในเมือง Murcia และ Malaga เมื่อเดือนมิถุนายน 2017 พบว่า VeriPol สามารถระบุคำแจ้งความที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นเท็จได้ในอัตราที่สูงมาก และ 83% ของคดีที่ถูก AI ระบุมานั้นสามารถปิดคดีได้ถึง 83% หลังจากที่มีการสอบปากคำเพิ่มเติม เฉลี่ยแล้วในสัปดาห์นึง ปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจสอบคำแจ้งความเท็จได้ถึง 64 คดีเลยทีเดียว

ตัว VeriPol นั้นทำงานด้วยการใช้อัลกอรึทึ่ม ช่วยระบุองค์ประกอบต่างๆในคำให้การ เช่น คำเชื่อม กริยา การเว้นวรรค จากนั้นก็เทียบกับฐานข้อมูลคำให้การเท็จ ในคดีลักทรัพย์นั้นคำให้การเท็จนั้นมักจะใช้ประโยคที่สั้น เน้นเรื่องข้าวของที่ถูกขโมย มากกว่าตัวหัวขโมย รายละเอียดเกี่ยวกับการลักขโมยมีน้อย รวมถึงขายพยานในที่เกิดเหตุ เป็นต้น ซึ่งปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถสแกนและระบุรูปแบบได้หมด

แน่นอนว่าตัวระบบนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% ยังต้องมีการพัฒนาให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

VIA Quartz