เผยโปรโตคอลใหม่ของ USB-C เพื่อใช้ยืนยันอุปกรณ์ก่อนทำการเชื่อมต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย

USB-C

USB-C เรียกว่ากำลังจะกลายเป็นพอร์ตมาตรฐานที่ใช้งานง่ายทั้งชาร์จและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ แต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยที่อาจจะเป็นตัวช่วยเผยแพร่มัลแวร์ไปยังเครื่องอื่นๆได้ ทาง USB Implementers Forum (USB-IF) หน่วยงานที่ดูแลเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยี USB ได้เปิดตัวโครงการ USB Type-C Authentication เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาเหล่านี้

โครงการนี้คือมาตรฐานการยืนยันตัวตนสำหรับอุปกรณ์และสาย USB-C โดยเครื่องที่ใช้โปรโตคอลนี้จะทำการยืนยันอุปกรณ์ทันทีที่เราเสียบสายเข้าไป เพื่อเช็คก่อนว่ามีความปลอดภัยหือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเอามือถือไปชาร์จกับแท่นชาร์จในที่สาธารณะอย่างสนามบินหรือห้าง มือถือเราจะตรวจสอบโปรโตคอลก่อนและจะอนุญาตให้ชาร์จจากที่ชาร์จที่ผ่านมาตรฐานเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่ได้เป็นจุดเชื่อมต่อที่แฮกเกอร์ทำขึ้นเพื่อดักขโมยข้อมูลหรือเผยแพร่มัลแวร์ไปยังเครื่องของเหยื่อ

โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงของการแนะนำให้ใช้งานเท่านั้น ยังไม่ได้มีการบังคับใช้งาน แต่คาดว่าในอนาคตจะกลายเป็นมาตรฐานกลางของ USB-C ในอนาคต

VIA Engadget