Face Recognition หรือ ระบบจดจำใบหน้าเริ่มเข้ามามีบทบาทกับการใช้งานด้านต่างๆ มากขึ้น ทั้งในองค์กร ธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ หรือแม้แต่ในโรงเรียน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ 

วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับโซลูชั่นด้านความปลอดภัยของ MacroEye คือ เทคโนโลยีและโซลูชั่นได้รับการพัฒนาภายใต้ความเชี่ยวชาญของบริษัท ยี่ตู่ จำกัด (YITU) ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ร่วมมือกกับของ บริษัท โค้ดดิ้ง ฮับ จำกัด (Coding Hub) ผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์โซลูชั่น นำเสนอบริการโซลูชั่นด้านความปลอดภัยแบบครบวงจรตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ ผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีระดับโลกตอบโจทย์การบริหารจัดการและดูแลระบบเครือข่ายในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

โดยมีโซลูชั่นด้านความปลอดภัย 5 บริการหลักที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ถูกนำไปใช้จริงมีดังนี้

 1 School Time

ระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่ช่วยให้ครูที่ปรึกษาสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยมาพร้อมคุณสมบัติการทำงานครบครัน อาทิ การควบคุมและติดตามการใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล, การบันทึกเวลาเข้าเรียนของนักเรียนซึ่งสามารถสรุปจำนวนการขาด ลา มาสาย พร้อมทั้งแสดงรูป ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนักเรียน เพื่อความสะดวกในการบันทึกและเรียกดูข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความแจ้งอัพเดทข่าวสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองได้อย่างไม่ตกหล่น และแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ให้โรงเรียนรับทราบเมื่อผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน

2 Smart Event Management

ระบบช่วยจัดการลงทะเบียนและตรวจสอบผู้เข้างาน โดยสามารถรายงานจำนวนผู้เข้างานทั้งหมดที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนได้แบบเรียลไทม์

3 Smart Security for Home and Office 

บริการระบบรักษาความปลอดภัยในสำนักงานและบ้านพักอาศัย ทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้งาน ตั้งแต่ควบคุมการเข้า – ออกภายในสถานที่ บริหารจัดการจำนวนผู้เข้า-ออก พร้อมวิเคราะห์จำนวนครั้งการเข้า-ออกของแต่ละบุคคล และแจ้งเตือนหากมีผู้ต้องสงสัยหรือผู้บุกรุกเข้ามาในสถานที่ผ่านระบบรายงานผล ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

4 Time In

ระบบบันทึกการเข้างานของพนักงาน โดยพนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออก ขาด ลา และโอที ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังหัวหน้างานและฝ่ายบุคคลโดยอัตโนมัติ

5 Face Recognition – API Service

ระบบตรวจสอบใบหน้าที่ทำงานร่วมกับโซลูชั่นรักษาความปลอดภัย สามารถตรวจจับเปรียบเทียบใบหน้าระหว่างภาพถ่ายกับรูปภาพบนบัตรประชาชน อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายใบหน้าและภาพเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบภาพใบหน้าดังกล่าวว่าตรงกับบุคคลใดในระบบฐานได้อีกด้วย

ระบบความปลอดภัยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น Face Recogintion นับว่าเป็นหนึ่งเทคโนโลยีการจดจดใบหน้าที่มีความปลอดภัยสูงเพราะว่าเป็นการระบุตัวตนผ่านการจดจำใบหน้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลจริงๆ ที่ไม่สามารถมีใครลอกเลียนแบบได้ ในอนาคตจะเห็นการใช้งานที่มากขึ้น

จริงๆแล้ว ถ้าใครที่ได้เข้าร่วมงาน OIIO Thailand Techland 2019 ก็น่าจะได้เห็นเทคโนโลยีตัวกันบางแล้วตั้งแต่เข้างาน

ภาพประกอบจาก อินเทอร์เน็ต : Pixabay