Microsoft

ก่อนหน้านี้มีข่าวที่ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เริ่มอนุญาตให้บริษัทในประเทศหลายๆ บริษัททำการค้ากับหัวเว่ยแล้ว ล่าสุดมีรายงานระบุว่า Microsoft ยืนยันว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ส่งออกซอฟต์แวร์ให้กับหัวเว่ยแล้ว

อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายบริษัทที่ได้ยื่นขออนุญาตทำการค้ากับหัวเว่ย ซึ่งต้องรอติดตามต่อไปว่าจะมีบริษัทไหนได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสหรัญฯ อีกบ้าง โดยเฉพาะ Google

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต : Pixabay