วงการการแพทย์สมัยนี้ขยับตัวไปไกลแล้วค่ะ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไข้ที่เข้ารับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้เปิดตัว “RAMA App” ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ “นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา” ง่ายครบจบในแอปเดียว

rama app

เป็นความร่วมมือของธนาคารไทยพาณิชย์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมทางการแพทย์ในแอปเดียว ถือเป็นนวัตกรรมครั้งสำคัญที่โรงพยาบาลสามารถทำธุรกรรมทางการแพทย์ได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม ทั้งการนัดตรวจแพทย์ เช็คอินก่อนพบแพทย์โดยไม่ต้องวางบัตร สามารถเลื่อนนัดได้ตัวเอง ทำประวัติสร้างเวชระเบียนอย่างง่าย และสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน และตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นตลอดการเข้ารักษาในโรงพยาบาล

rama app

Rama APP จะเป็นผู้ช่วยสำคัญในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางการแพทย์และธุรกรรมทางการเงินร่วมกันได้เป็นอย่างดี ในการให้บริการผู้ป่วยที่มีความสะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และตอบโจทย์ที่สุด ทั้งในแง่ของการนัดหมายเข้าตรวจผ่านแอปพลิเคชัน การตรวจสอบวันที่มีนัดตรวจกับแพทย์ การแจ้งสถานะรับยา การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการโดยมีแผนที่นำทางภายในอาคาร รวมถึงการพัฒนา “น้องรสา” ซึ่งเป็น AI ที่ใช้สำหรับตอบคำถามผู้ป่วยผ่าน Facebook Fanpage ของคณะแพทย์

rama app

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ นี่ถือเป็นการพัฒนารูปแบบ Smart Hospital ที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งน่าจะเป็นมิติที่สำคัญของการให้บริการที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็ว จบในแอปเดียว