หนึ่งในมาตรการของภาครัฐที่ออกมาช่วยประชาชนในภาวะวิกฤต COVID-19 คือการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคมนี้ ลองมาดูวิธีการว่าต้องทำยังไงบ้าง

การไฟฟ้านครหลวง

สำหรับคนที่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลที่ใช้บริการของการไฟฟ้านครหลวง

1. ขั้นตอนแรกต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินประกันหรือเปล่าโดยผู้ที่สามารถรับเงินคืนได้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 • ประเภท 1 บ้านอยู่อาศัย
 • ประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก

โดยทั้งสองประเภทนี้สามารถรับเงินคืนประกันการใช้ไฟฟ้าตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าตามจำนวนเงินที่วางไว้

2. ถ้าเราเข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ขั้นตอนต่อไปคือการลงทะเบียนเพื่อของรับเงินประกันคืน โดยเราจะต้องใช้ข้อมูลดังนี้

 • ชื่อและนามสกุล เจ้าของหลักประกันไฟฟ้า
 • หมายเลขบัตรประชาชนเจ้าของหลักประกันไฟฟ้า
 • รหัสบัญชีแสดงสัญญา (หมายเลข CA)โดยสามารถดูได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือแอป MEA Smart Life


3. ช่องทางการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอป MEA Smart Life, เว็บ www.mea.or.th รวมถึงทางสื่อออนไลน์ Facebook, Twitter และ LINE ของการไฟฟ้านครหลวง
 • ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ 02-256-3333 ในเวลาทำการ ได้ตั้งแต่ 25 มีนาคมถึง 29 พฤษภาคมนี้
 • ลงทะเบียนที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงในเวลาทำการ เริ่มตั้งแต่ 5 พฤษภาคมเป็นต้นไป

4. ช่องทางการรับเงิน

 • บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพานิชย์และธนาคารกสิกรไทย
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเหมือนกันคือประเภท 1 บ้านอยู่อาศัยและประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 25 มีนาคม เช่นกัน ผ่านทางหน้าเว็บ  https://dmsxupload.pea.co.th/cdp

ให้เรากรอกข้อมูลให้ครบแล้วทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อย โดยเราจะได้เงินคืนในวันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป ส่วนเงินประกันนั้นจะแบ่งตามขนาดของมิเตอร์

 • มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ ได้รับเงินประกัน 300 บาท
 • มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ ได้รับเงินประกัน 2,000 บาท
 • มิเตอร์ขนาด 30 แอมป์ ได้รับเงินประกัน 4,000 บาท


เราสามารถเลือกรับเงินประกันคืนผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้

 • เงินสด โดยต้องไปรับด้วยตัวเองที่สำนักงาน กฟฟ. ในพื้นที่
 • พร้อมเพย์
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ภาพจาก Facebook MEA และ PEA