โดรนเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่หลายๆประเทศเริ่มนำมาใช้จัดการกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางออสเตรเลียเริ่มใช้โดรนบินลาดตระเวน ตรวจจับผู้ที่มีไข้และไอ เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

ในช่วงวิกฤต COVID-19 บริษัทต่างๆก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ล่าสุดทาง Draganfly ผู้ผลิตโดรนในเชิงพาณิชย์รายใหญ่ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำโดรนมาใช้ในยามที่มีการระบาดครั้งใหญ่นี้ ด้วยการติดกล้องตรวจจับความร้อนเข้าไป เสริมการทำงานด้วยเทคโนโลยี computer vision หรือ AI ช่วยวินิจฉัยคนที่มีอาการเสี่ยงจากระยะไกลได้แม่นยำมากขึ้น

เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ทาง Draganfly ได้รับคัดเลือกและเซ็นข้อตกลงเพื่อนำโดรนลำนี้มาใช้รับมือกับ COVID-19 ในออสเตรเลียภายใต้งบประมาณที่สูงถึง1.5 ล้านดอลลาร์

โดรนลำนี้จะถูกใช้บินตรวจสอบในสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งการตรวจจับผู้ติดเชื้อ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของ COVID-19 ด้วยการควบคุมจากระยะไกลในการตรวจับผู้ที่ติดเชื้อและกลุ่มคนที่มีอาการเสี่ยง หลังจากตรวจพบจะมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เป็นพาหะแพร่เชื้อ เทคโนโลยีส่วนใหญ่นั้นจะติดตั้งอยู่บนโดรนเลยค่ะ ทำให้สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายคนได้ทันที นอกจากนั้นยังวัดอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ จนไปถึงความดันเลือดจากระยะไกลได้ด้วย แถมการทำงานยังฉลาดใครที่มีการไอหรือจามในที่สาธารณะที่มีคนเป็นจำนวนมากก็ตรวจจับพบค่ะ

หลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีหน่วยงานต่างๆสนใจนำโดรนลำนี้ไปใช้งาน ถือว่าน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยรับมือ COVID-19 ไม่ให้ขยายวงกว้าง

VIA digitalTrends